8 resultater
... kunstverk rett under beina dine er utrolig. Det kalles for karst og er ikke å finne hvor som helst. Sveitserostbergartenene i Norge er ... ingen har noen gang vært der. Go Explore!» Fakta om Karst Karst er landformer som dannes av kjemisk oppløsning av bergarter ...
... hulrom. Prosessen hører til det som geologer kaller " karst ", med andre ord kjemisk forvitring og oppløsing i kalksteinsberggrunn. ...
... vurdert til å være at boringen har truffet vannreservoar i karst, som etter å ha blitt pumpet tomt bare ga beskjeden vannmengde. ...
... nasjonalparker. Eller i utvalgte naturtyper som grotter og karst, som Marmorslottet representerer. Grotte med utsikt over ...
... store kornene. Med unntak av sandstein og kalkbergarter ( karst ) forårsakes bergartenes permeabilitet av sprekker i bergarten. ...
Norsk rødliste for naturtyper er lansert for andre gang. I denne utgaven har det geologiske mangfoldet fått et større fokus enn tidligere. En ekspertgruppe har vurdert hvordan det står til med 85 ulike typer av landformer.
... Vannet har et undertrykk her. Karst Karst Karbonatholdige bergarter som er blitt oppløst av ...
... eller sprekk i isen. Kanjon : Se: gjel. Karst : Landskapsform utviklet i områder med lettoppløselige bergarter som ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.