Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

52 resultater
... og energidirektorat (NVE) og Norsk Romsenter har lansert InSAR Norge, som er den første landsomfattende og gratis nettbaserte karttjenesten for InSAR-data. Tjenesten vil gjøre InSAR-data tilgjengelig for hele Norge. ...
Insar Norge ...
... og energidirektorat (NVE) og Norsk Romsenter lanserer InSAR Norge. Ved å bruke bilder som er tatt opp hver sjette dag av de ... Påmeldingen er nå stengt. Lansering av InSAR Norge ...
Dehls, J.F. 0800-3416 InSAR-studier for SKB 2005.083 (Forkortet) It has been speculated that ... measure such movement using dInSAR. Permanent scatterer InSAR processing: Forsmark ...
... på at ustabilt fjellparti som ble oppdaget ved hjelp av InSAR. Fjellsiden er oppsprukket og i bevegelse over en lengde på ca. 1 km. De ...   Øya Rolla i Troms og Finnmark InSAR-bildet av Brustinden på sørspissen av Rolla viser bevegelser på opptil ...
I karttjenesten InSAR Norge er det flere datasett fra satellitter, som blant annet kan vise ... Marie Bredal. Sentinel-1 satelitter henter inn InSAR-data ved å fly i ulike baner rundt jorden. Illustrasjon ESA. Karttjenesten InSAR Norge er nå oppdatert med nye data for 2020 og flere historiske ...
... had not been monitored by other techniques. Analysis of InSAR data over Romeriksporten. ...
... the Radarset 1 and 2 satellites. Preliminary analysis of InSAR data over Trondheim with respect to future road development. ...
Hva er InSAR? InSAR er en forkortelse for Interferometrisk syntetisk apertur-radar, også ... ustabile skråninger i terrenget. Hvordan fungerer InSAR? Radaren avgir pulser av radarenergi som beveger seg som en bølge ...
... av gjentatte radarmålingar frå satellittar, avdekkjer InSAR-teknologien millimetersmå rørsler på terrengflater og byggverk. Hausten 2018 vart karttenesta InSAR Norge lansert av NGU, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og ...
InSAR er en metode som benytter radarsignaler fra satellitter til å måle ... overflaten er dekket av snø, er det ikke mulig å bruke InSAR. For å få målinger også på vinterstid installerer NGU og NVE ... hele året fra de punktene de er installert. InSAR-reflektoren er montert på en to meter høy mast, slik at den holdes fri ...
... gi negative verdier i både ascending og descending data. InSAR metoden er lite sensitiv for bevegelse i nord-sør retning. Referanseramme InSAR er en relativ metode, og dataene er ennå ikke koplet til en fast ...
... er grunnlaget for analyse av mulige bevegelser ved metoden InSAR. Utviklingen av metoder for dataprosessering er gjort i et samarbeid ... har gått til utprøving og kvalitetssikring av InSAR-data. Dette har gitt svært gode resultater, og det er et godt samsvar ...
... bakkebasert laserskanning, satellittbasert radarskanning (InSAR) eller fotogrammetri. NGU anbefaler en videreføring av regionale satellittbaserte radardata (InSAR) i Troms. Undersøkelser av ustabile fjellpartier i Troms - status og ...
Klikk her for å bruke InSAR-kartet Bakken hever og senker seg med årstidene på grunn av ... i samarbeid med forskningsinstituttet Norut, nå lansert InSAR Norge. Ved å bruke bilder som er tatt opp hver sjette dag av to ... industri og innbyggere. Klikk her for å bruke InSAR-kartet Eksempel: Analyse av InSAR-bilder fra 2009 til i dag ...
... er like godt kartlagt. Det endret seg med lanseringen av InSAR Norge 29.november. En karttjeneste basert på landsdekkende ... av NVE. Dette skjermbildet er tatt fra den nye karttjenesten InSAR Norge. Data er samlet inn av Sentinel-satellitter i regi av det ... NGU har igjennom mange år jobbet med InSAR data som en del av fjellskredkartleggingen som utføres på oppdrag for ...
... sier NGU-forsker Espen Torgersen.   Kan man bruke Insar Norge for å se bevegelse i hvilket som helst område i Norge?  - Nei, dessverre. InSAR har for eksempel begrensninger i forhold til vegetasjon og snø. Man er ...
... i alt er det 91) og flere har nylig blitt identifisert fra InSAR analysen. 46 lokaliteter er nå befart. Det er 17 lokaliteter hvor det ... og Laksvatnfjellet er også skannet. Evaluering av InSAR-metoden på de nye lokaliteter viser at det er fortsatt godt samsvar ...
... 2012 og 2013. Data fra satellittbasert radarinterferometri (InSAR) er tilgjengelig fra forskjellige satellitter og strekker seg over flere ... Videre ble fjellpartiet innmålt med et LiSALab bakkebasert InSAR system. Et ustabilt fjellparti er avgrenset av en fullstendig åpen ...
InSAR Norge er en karttjeneste med et bredt spekter av anvendelser for ... er ment å gi en innføring i bruk av karttjenesten InSAR Norge gjennom praktiske eksempler og demonstrasjoner. Nytteverdien og ... informasjon? Marie Bredal, NGU Bruk av satellittbaserte InSAR-data i fjellskredovervåkingen, Einar Anda, NVE Åpen Q&A, live demo ...
... periodisk måling med GPS. Foto: Geir Mogen, NGU. InSAR-data har lenge vært viktig for kartlegging av ustabile fjellparti . Ved hjelp av gjentatte radarmålinger fra satellitter, avdekker InSAR-teknologien millimetersmå bevegelser på terrengflater og byggverk. ...
... laserskanning , satellittbasert radarinterferometrisk (InSAR) og fotogrammetri.   Fotogrammetri benytter fotografiske bilder ...
... fotogrammetri , satellittbasert radarinterferometri (InSAR) og terrestrisk laserskanning. Disse verktøyene bidrar til å ...
ROMHJELP: InSAR- bilde drapert over flyfoto fra Nordnes. I tillegg er GPS-målinger og ... viser sprekksystemene i fjellsida, og fargekodene i InSAR-bildene avslører hvilke deler av fjellsida som er i bevegelse – og ... - Vi sparer utrolig mye tid i forhold til de gamle metodene. InSAR-bildene gir oss mulighet til å dekke mye større områder enn før. Da ...
... eksempel ved bruk av satellittbasert radarinterferometri (InSAR) , flyfoto ( fotogrammetri ) eller bruk av fly- og bakkebasert ...
... eit ustabilt fjellparti som vart oppdaga med hjelp av InSAR. Under #hack4no stiller NGU med støtte og rettleiing til bruk av ... vi med to nye datasett som ikkje er publisert enno: InSAR: Datasettet inneheld svært detaljerte terrengmålingar med ...
... gjort fritt tilgjengelig i en nettbasert karttjeneste kalt InSAR Norge, forteller seniorforsker Dehls ved NGU. I tillegg kan ... ikke har vært kjent før.  Her kan du lese mer om hvordan InSAR fungerer - Fredrikstad er en av flere byer som er rammet ...
... bruk av høyoppløselige fjernanalyserte data, som LIDAR, InSAR eller høyoppløselige passive optiske data. Fire av artiklene er også ...
... av satellittdata. Det systemet som peker seg ut er såkalt "InSAR". Det står for "interferometric synthetic aperture radar", og kan ... på internasjonalt nivå i å prosessere og bruke inSAR, men i Norge er som tidligere nevnt dette med synkelhull ikke et stort ...
... De siste ukene har samarbeidspartnerne i det såkalte InSAR-prosjektet jobbet med å prosessere nye data for Oslo. Teknisk ...
... av 2008 på disse lokalitetene. Analyser av satellittdata (InSAR) skal tas i bruk i løpet av 2008 og vil gi bedre mulighet for å ... med en kombinasjon av geologisk kartlegging, oppfølgning av InSAR analysene og LIDAR skanning på utvalgte lokaliteter. Kartlegging av ...
... av eksisterende data om berggrunn, byggeråstoff og InSAR i tillegg til et forbedret aktsomhetskart tunnelplanlegging, ...
...   Videointroduksjon til hvordan "InSAR Norge"-kartinnsynet fungerer På denne siden finner du ...
... Flyttblokk på Farstadsanden 6.4.21. Hovedsiden til InSAR Norge 25.3.21.Gruvehistorie på Nyplassen 25.3.21. ... mineraler på NGU-skole. 17.9.20. Karttjenesten InSAR Norge hjelper NGU å finne ustable fjellpartier som kan utvikle seg til ...
... i alt er det 91) og flere har nylig blitt identifisert fra InSAR analysen. Innmåling av GPS på 10 av de 13 lokalitetene som var etablert ... også 12 nye lokaliteter som er blitt identifiserte kun fra InSAR analysen. Noen av disse har blitt befart i feltperioden 2008 men de ...
... listet under: Løsmasser og marin grense InSAR Norge Ustabile fjellparti NADAG GRANADA ...
... permafroststudier, 3D laserskanning og satellittmålinger (InSAR). _ Når vi har lært oss hvordan den ustabile fjellkroppen oppfører ...
... deler av landet kartlagt. - Satellittbasert radar - InSAR - har vist seg å være et svært effektivt verktøy for å lokalisere ...
... av alle publiserte NGU-datasett, samt nye satellittdata (InSAR) og en ny, tilrettelagt berggrunnsdatabase. Å dele på utgiftene ...
... Dehls. Data fra dag én Bruk av den såkalte InSAR-metoden har vokst kraftig innenfor geofagene de siste årene. Radarbilder ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.