7 resultater
... av InSAR-bilder fra 2009 til i dag avslører blant annet innsynkning i Bjørvika-området. Nye satellittdata kan avsløre deformasjon i landskapet i hele Norge. Nå kan du selv se hvor det er innsynkning i byer og bevegelser i ustabile fjellpartier. Nå kan du selv se ...
... og veier. Vi har i flere år brukt satellitter til å måle innsynkning i byer, for eksempel i Bjørvika i Oslo. Der er det innsynkning på opp til 2-3 cm/år. Men frem til nå har satellittdataene vært ...
... kan vi kartlegge deformasjon i landskapet, som for eksempel innsynkning i byer og bevegelser i ustabile fjellpartier. InSAR Norge ...
Bildet viser gjennomsnittlig innsynkning fra 2015 til 2018 i Trondheim. Røde punkter viser størst innsynkning. Norge er et veldig stabilt land. Eller er det? Faktisk er ...
... hele raser ut på en gang, sier Dehls.  - Ser også innsynkning i byer Den nye karttjenesten for InSAR-data er finansiert av ... nyttig instrument for kommuner til å kartlegge for eksempel innsynkning langs utbygde havnefronter, forklarer John Dehls. Her kan du ...
... en fortløpende oppdatert nasjonal karttjeneste som viser innsynkning og deformasjon. - Det er den åpne datapolitikken og den ... et radar-blikk over Europa. I tillegg til å måle innsynkning vil Sentinel-1 bidra med for eksempel kartlegging og overvåking av ...
... av data fra satellitter. Her viser røde og lilla prikker innsynkning i havneområdet i Trondheim. I en av bygningene på Pirsenteret ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.