4 resultater
Industrimineraler har en enorm spredning i bruksområder i dagens samfunn, og ... av kalkstein, Verdal havn. Foto: Verdalskalk AS Industrimineraler er fellesbetegnelse for ikke-metalliske mineraler og ...
... målinger benyttes ved ressursundersøkelser (malmer, industrimineraler, grunnvann og grunnvarme), miljøundersøkelser, ...
... mineralressursene inn i metaller, energimineraler og industrimineraler. Mineralressursgruppen på NGU jobber mest mot ulike metaller og industrimineraler. NGU jobber i samarbeid med både offentlig forvaltning ...
... på geologiske ressurser, for eksempel hydrokarboner og industrimineraler. Dynamiske prosesser er fundamentale i utformingen av ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.