11 resultater

Tjenesten viser både areal- og punktoppføringer for industrimineraler. Datasettet gir en oversikt over dokumenterte forekomster (verdivurderte arealer; forekomst/deposit), prospektive områder (arealer med høy sannsynlighet for funn av økonomisk interessante mineraler; prospekt/prospect), registreringer hvor det er observert og/eller analysert forhøyede verdier av økonomisk interessante mineraler (registrering/occurence) og provinser (arealer med muligheter for funn av gitte mineraler; provins/province). Registreringene kan inneholde lite eller mye informasjon. De dokumenterte forekomstene inneholder en vurdering av offentlig betydning; internasjonal, nasjonal, regional, lokal, liten eller ingen betydning eller ikke vurdert. Dataene er innsamlet over lang tid og oppdateres fortløpende etter prioriteringer. 

... varmekapasitet Olivin er et av Norges viktigste industrimineraler (om lag 50 % av verdens olivinproduksjon kommer fra Norge) og ... meget miljøvennlig mineral. Det er et av Norges viktigste industrimineraler, og Norge har så mye som halvparten av verdensproduksjonen ...
... ble omsatt for 1,1 milliard kroner, mens omsetningen av industrimineraler har gått noe ned til 2.5 milliarder kroner. Omsetningen av ... kull og ilmenitt – titanoksyd. Det ble eksportert industrimineraler for 2 milliarder kroner, hvor kalksteinslurry, brent kalk, ...
... involveres for å utvikle mulighetene innenfor metaller, industrimineraler, naturstein og byggeråstoff. Sammen med Direktoratet for ...
... ble omsatt for 1.03 milliard kroner. Omsetningen av industrimineraler har økt noe til 2.6 milliarder kroner og omsetningen av ... Økonomisk vekst Generelt sett har produksjonen av industrimineraler variert de siste ti årene, hvor 2006 var det beste året med ...
... av rundt 1 400 milliarder kroner. - I tillegg kommer industrimineraler, pukk og grus, kull og naturstein, som er beregnet til ...
... flere forekomster av metaller, sjeldne jordartselementer og industrimineraler som trengs i framtidens teknologiske løsninger.  Vi har ...
Talk kan brukes til mer enn å pudre spedbarnsrumper i form av talkum. Mineralet er en viktig bestanddel i en rekke dagligdagse produkter som plast, maling, kosmetikk og papir.
... går til industrimineralformål. Les mer om titan under industrimineraler  og under siden om Titan. Jernlegeringsmetaller ... en rekke produkter. Du kan lese mer om silisium under industrimineraler og kvarts og kvartsitt. Vanadium (V) Vanadium ...
... arealforvaltning. Det er ikke bare metaller og industrimineraler som er viktige i omstillingen, men også byggeråstoffer. Her ...
... og i Sogn og Fjordane i den indre delen av Sognefjorden (se industrimineraler). Anortositt har i mange tiår vært sett på som mulig ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.