10 resultater
... for viktige bidrag til det norske bilaget. Laget for industrimineraler og metaller ved NGU har i seks måneder arbeidet med å få ...
... i omstilling. Fjoråret viste en svekket produksjonsverdi av industrimineraler. Dette kompenseres ved at kullproduksjonen på Svalbard har ...
... for større versjon. Kvarts / kvartsitt og grafitt er to industrimineraler som begge må betegnes som nisjeprodukter når en ser ... og energimineraler (steinkull og torv) i tillegg til industrimineraler (bl.a. kalkstein, olivin, nefelinsyenitt, kvarts og ... rammet de fleste grener av bransjen – bortsett fra industrimineraler til høyteknologi-industrien. Denne næringa går fortsatt ...
... skjedd en sterk strukturendring i næringen. Produksjonen av industrimineraler har økt kraftig, naturstein, pukk, sand og grus har økt ... Det skilles mellom fem ulike grupper råstoffer: industrimineraler (bl.a. kalkstein, kvarts og nefelinsyenitt) ...
Sandstad, Jan Sverre 0800-3416 Småoppdrag Industrimineraler 2010.025 16 polished thin sections have been prepared ...
Wanvik, Jan Egil 0800-3416 Småoppdrag Industrimineraler 2010.020 This report gives an overview of Norwegian ...
... strukturendring i næringen. Blant annet har produksjonen av industrimineraler økt kraftig, mens metaller har hatt en sterk tilbakegang, ...
... en markant strukturendring i næringen. Produksjonen av industrimineraler har økt kraftig, mens kull fra Svalbard har hatt størst ...
... utvinnes det gull, andre steder er det drift på industrimineraler som marmor, granat og ulike smykkesteiner. I de sørvestlige ...
... redusere mulige arealkonflikter. Leder for NGUs lag for Industrimineraler og metaller, Ron Boyd, er på sin side også opptatt av det ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.