2 resultater
Lindahl, Ingvar 0800-3416 Småoppdrag Industrimineraler 2007.027 Med et tidsforbruk på 90 timer er det gjort ... omfatter gruver både på metaller og brudd/gruver på industrimineraler. Mest komplett er informasjonen for den nordlige landsdelen, ...
... framstilt på vedlagte kart. Råstoffene som er vurdert er industrimineraler, malm, bygningstein og større uttak for pukk og ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.