3 resultater
... undersøkelse av mulige drivverdige forekomster av industrimineraler og naturstein i kommunen. Den forespurte undersøkelsen som ...
... Disse er . metalliske malmer (jern, nikkel og titanoksyd) . industrimineraler (bl.a. kalkstein, kvarts og nefelinsyenitt) . bygningstein ...
... går etter planen. Interessante forekomster av malm, industrimineraler, naturstein og sand, grus og pukk er undersøkt. For sand, ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.