4 resultater
... oppfyller dagens krav som industrimineral. Forprosjekt industrimineraler, Troms ...
... er det utarbeidet en monografi om områdets ressurser av industrimineraler. Rapporten er en sammenstilling av foreliggende informa- sjon ... kvaliteten marginal og eventuell anvendelse usikker. Industrimineraler i Nord-Trøndelag og Fosen-forekomster i drift og potensielle ...
... i årene fremover. NGU kan anbefale SAGA å investere i industrimineraler eller gull. Et satsing på industrimineraler er et strategisk valg hvor en ser det som naturlig å benytte ...
... geofysikk, grunnvann/infiltrasjon, maringeologi, malm, industrimineraler/naturstein og databaser/GIS. Et eget kapittel om ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.