22 resultater
... land er med Han har sett saman dei 600 førekomstane av industrimineral frå Noreg, Sverige, Finland og Nordvest-Russland på det nye ... førekomst, seier Håvard Gautneb. Det nye kartet over industrimineral i Nord-Europa syner blant anna dei store, verdskjende apatitt- ...
... og utlisting av forekomstene kan gjøres. Database over industrimineral forekomster i Nord-Trøndelag og Fosen, foreløpig versjon. ...
... Det er disse egenskapene som gjør grafitt til et viktig industrimineral.   Mineralet omsettes i følgende hovedprodukter: ... derimot en rekke andre anvendelsesområder og er et viktig industrimineral. Grafitt ...
... i flere av bergartene, 2) anortositt som pukk, naturstein og industrimineral, 3) hvit (omdannet) anortositt som pukk og industrimineral, 4) kvarts som industrimineral. En oppfølging av arbeidet, ...
... rapporten gir en kortfattet gjennomgang av de viktigste industrimineral- forekomstene i Troms, med unntak av karbonater. Hensikten har ... (2 stk) er det ingen som oppfyller dagens krav som industrimineral. Forprosjekt industrimineraler, Troms ...
... milliardar kroner. Seinare kjem tilsvarande vurderingar for industrimineral, som kalkstein, olivin og kvarts, og for naturstein. Den ... Saman med dei andre mineralske ressursane, som industrimineral, naturstein, metalliske malmar og energimineral (steinkull og ...
... ein berre sjå punktregistreringar og enkelte areal for industrimineral, metall og naturstein. Den nye innsynsløysinga viser både ... få betre informasjon om kjende førekomstar av naturstein, industrimineral og metallførekomstar. Verktøyet kan arealforvaltarar bruka i ...
... mye kvartsitt i Norge, og de reneste variantene utvinnes som industrimineral. Kun en type produseres som naturstein. Det er en smaragdgrønn ...
... H. Sandstad, J. S. Wanvik, J. E. 0800-3416 Industrimineral- og metallmuligheter i BTV-regionen 2009.009 Rapporten ...
... og Norge produserer en rekke av dem.  Noen viktige industrimineral-typer og store forekomster i Norge er: Karbonater: ...
... Produksjon og bruk av olivin Olivin er et interessant industrimineral fordi det har følgende viktige egenskaper: Høyt ...
... områda i Europa når det gjeld framtidige funn av metall og industrimineral. Europa brukar 30 prosent av verdas mineral, men produserar ...
Lund, Bjørn Øvereng, Odd 0800-3416 2001.009 Industrimineral- og natursteinspotensialet i Rendalen kommune er vurdert. ...
... Bergarten kan blant annet brukes som asfalttilslag eller som industrimineral. landskapet i Vesterålen gjennom millioner av år er blitt ...
... av interesse som ressurs både for framstilling av pukk og industrimineral. I gjennomsnitt viser analyser at den omdannete hvite ...
... uten mørke mineraler kan i visse tilfelle anvendes som industrimineral (fyllstoff, keramisk råstoff). Omdannelsen av anorotsitt kan ...
... ved Derråsbrenna er vurdert som råstoffkilde både til industrimineral (jordbrukskalk) og naturstein. Funn av hvalbein i løsmasser i ...
... malmer er svært konjunkturavhengig, grafitt er i tillegg et industrimineral som er kostbart å framstille. - Vi skal sammenstille all ...
... bli det. Kommunen er rik på hvit dolomitt, som utnyttes som industrimineral. Tidligere ble en slik forekomst drevet som blokksteinsbrudd i ...
... ved Nasafjell i Rana. Grafitt er også et anvendelig industrimineral siden det brukes til alt fra blyanter til støpeformer i ...
... I dag nyttes dolomitt i området først og fremst som industrimineral. I 1765 fant en student ved navn Theodor Stiegler "et ...
... og i den øvre delen av mantelen. Brukes også som industrimineral. Norge produserer >70 % av verdens behov av olivin til ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.