2 resultater
... Kunnskapen er viktig for utnyttelse av grunnvann og grunnvarme. Gjennom å måle tyngdekraft, har NGU kartlagt dyp til fjell i Melhus. Kunnskapen er viktig for utnyttelse av grunnvann og grunnvarme. Store dyp ned til fjell i Melhus ...
... i f.eks. klimaforskning, kartlegging av varmestrøm, grunnvarme og vannførende sprekkesoner i borehull. Vannets elektriske ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.