5 resultater
... gir grunnlag for anvisning av borested for etablering av grunnvannsbrønn i fjell. Seismisk undersøkelse av dybden til fjell ...
Det er utført en befaring ved Knardal og Årskog Vassverk, Rovde i Vanylven kommune. Vannverket har ca. 60 abonnenter og tar vann direkte fra Årskogelva. Det anbefales plassering av to grunnvannsbrønner i fjell like ved det eksisterende vannverket. Som et alternativ anbefales en gravd brønn i løsmasser ved Årskogelvas vifte.
NGU har utført forundersøkelser for brønn nr. II og III i grunnvannsanlegget til AKVAFORSK. Undersøkelsene har vist at området mellom brønn I og bolig- feltet oppstrøms for brønnen er gunstig for plassering av en evt. to nye grunnvannsbrønner. Boringene og testpumpingen har vist at massene består av sand, grus og noe stein ned til ca. 22 m. I hele dette profilet er vanngiverevnen god og vannanalysene indikerer en god vannkvalitet.
... enn hoveddalens løsmasser (yngre av- setning). En eventuell grunnvannsbrønn bør derfor primært bores i vifta. Materialet i vifta ser ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.