Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

206 resultater
Granittisk gneis er dannet ved "pressing" og omdanning av granitter dypt nede i ... eller planstruktur. Øyegneis er en variant av granittisk gneis der store øyeformete feltspatkorn "svømmer" i en mer finkornet ... et årete og marmorert utseende. Det har vært brutt gneis mange steder rundt om i Norge, særlig første halvdel av 1900-tallet, ...
... er et fem meter bredt og 20-25 meter dypt gjel - skåret i gneis - som elva Valldøla presser seg gjennom. Denne lille perlen ved ... Foto: Sigrid Elvenes Møre og Romsdal er dominert av gneis fra prekambrium, fra vår urtid. Vi er inne i det norske grunnfjellet. ...
... 500 millioner år gamle, ligger flatt oppå. Gneis nederst og kambrisk basalkonglomerat og sandstein øverst. Gneis og amfibolitt i Akershusklippen. Akershusklippen i Oslo er en rygg av ...
... under fjellkjedefoldninger, blir den omdannet til en gneis. Gneisen har da fortsatt granittisk sammensetning, men på grunn av ... grunn av disse strukturene i bergarten vi kaller det for en gneis. Men gneiser kan ha alle mulige sammensetninger, f. eks. vil en ...
Gneis utgjør en stor gruppe metamorfe bergarter, dvs. at de er dannet ved at ... innhold av mineralene kvarts og feltspat. Utover dette er gneis en svært mangfoldig gruppe bergarter, både med hensyn til farge, til ... man finner i dem og til mineralinnhold. Mer om gneis: ngu.no   med bildeeksempler på Wikipedia   ...
... i Mosambik. De ser etter gull, slår seg gjennom mengder med gneis (lille bildet), og tror at landet kanskje en dag kan finne og utvinne diamanter. Jakter på afrikansk gull og gneis Jakter på afrikansk gull og gneis ...
... og dersom prøvene er representative for "sulfid-førende gneis" vil bergartene generelt neppe kunne gi et vesentlig bidrag til forsuring ... avklares om disse kan gi slike problemer. Sulfidførende gneis E 18; geokjemi og petrografi ...
... ca. 1600 m strøklengde. Den er bundet til en muskovitt- gneis-horisont og er hovedsaklig disseminasjonsmineralisering av svovelkis, ... på gull og sølv. Gull og sølv i sulfid-disseminert gneis ved Kvannlia, vest for Raudvatnet i Rana ...
... 0800-3416 91.005 Nye forekomster av kalifeltspatrik gneis er kartlagt. Radiometriske bakke- målinger (Scintillometer) har vært ... petrografisk geokjemisk undersøkelse av kalifelt- spatrik gneis, Hamarøy Tysfjord, Nordland, 1990. ...
... høyde over havet. Steinblokkene består av granitt og gneis som vi finner igjen i fjellene omkring forskningsstasjonen. ... har naturen formet eiendommelige skulpturer i granitt og gneis. I Antarktis, like ved den norske forskningsstasjon Troll, har naturen ...
... Analyser av knøttsmå korn av mineralet zircon fra en gneis i Finnmark, viser at gneisen er over tre milliarder år gammel. – ...
... vanlig å dele blokkstein inn i harde steintyper (granitt, gneis, kvartsitt, gabbro, larvikitt og anortositt) og myke steintyper ...
... benyttet rundt inngangen og vinduene samt i sokkelen er en gneis fra Østfold, som vi også finner i Hovedbrannstasjonen. Gneisen er en ...   Tinghuset med platekledning av trondhjemitt og gneis. ”Tung funksjonalisme” forteller arkitekturguiden oss om Trondheim ...
Den vanligste bergarten i Norge er gneis. Gneis dannes i dypere deler av fjellkjeder og finnes derfor i den gamle ... av Norges berggrunn omfattes av den kaledonske fjellkjede). Gneis er også den mest alminnelige bergarten i gamle grunnfjellsområder på ...
... i Norge finner vi i kvartsskifer (slik som Oppdalskifer), gneis og sandstein.   Ideele muresteinsforekomster. Granitt og gneis til venstre, skifer til høyre. Murestein og kvartsskifer fra ...
... nokre svært spanande kjenneteikn ved magnetismen i norsk gneis. Nanoskala Gjennom fleire år med grunnleggjande forsking på ... materiale med de same magnetiske eigenskapane som norsk gneis. - Det blir eit viktig skritt på vegen mot å gjøre vår ...
... for Vestsiden Pukkverk. Hovedbergartene er kvartsdiorittisk gneis og gneis-granitt. Disse kan anvendes til byggetekniske formål, men alle ...
... landet vårt, nokre ting er berre spektakulært, andre GNEIS: ...eller er kanskje prekambriske gneisar sjølve nasjonalmonumentet i ...
... O-78122 Grunnvannsforsyning til gårdsbruk. Kvartsittisk gneis. Boreplass tatt ut. Grunnvannsforsyning, gårdsbruk (Nordre Bunes) ...
... sektor mot vest. Tre bergartsprøver av kvarts-diorittisk gneis, granitt og diorittisk gneis er analyser tpå sprøhet/flisighet og abrasjon og gir grunnlaget for ...
... Bjørn 0800-3416 99.015 Tre områder med båndet gneis og en granitt ved Kvitneset er kartlagt. Blokk er tatt ut fra alle 4 ... av kvalitet og dels på grunn av størrelse. En båndet gneis ved Nosholten er utmerket som murstein til tørrmuring i uteanlegg. ...
... til 3 eneboliger. Bergarten er grovkornet gneis. Boreplass ble tatt ut. Grunnvannsforsyning, 3 eneboliger, Lislerud. ...
... til i alt 12 boliger. Boreplass ble tatt ut. Bergart er gneis. Grunnvannsforsyning til boligfelt ...
... gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er gneis. Grunnvannsforsyning, Spydevold gård ...
... Det var ønsket vann til et landsted. Boreplass i finkornet gneis ble tatt ut. Grunnvannsforsyning til landsted. ...
... Det var ønsket vann til 6 husholdninger. Bergarten er gneis og anfibolitt. Boreplass ble tatt ut. Grunnvannsforsyninger, 6 ...
... husholdning. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er gneis. Grunnvannsforsyning til en husholdning, Eidsberg. ...
... Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er grovkornet gneis. Grunnvannsforsyning til 2 boliger, Eidsberg. ...
... grunnvannsforsyning til en hytte. Bergarten er gabbro og gneis. Boreplass ble tatt ut. Grunnvannsforsyning til hytte i Hemsedal ...
... for brønnboring i fjell ble tatt ut. Bergarten er finkornet gneis og noen amfibolittlag. Grunnvannsforsyning til gårdsbruk, Enebakk ...
... for brønnboring i fjell ble tatt ut. Bergart lys grå gneis med Amfibolittlag. Grunnvann til 4 eneboliger, Enebakk. ...
... for brønnboring i fjell ble tatt ut. Bergart grovkornet gneis, tildels sliregneis. Grunnvannsforsyning til hytte i Enebakk. ...
... til et gardsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergart gneis. Grunnvannsforsyning til gardsbruk [Sørbygda, Gulsvik] ...
... til 6 eiendommer. Boreplasser ble tatt ut. Bergart er gneis. Grunnvannsforsyning til 6 eiendommer (Trevatn, Reinsvoll) ...
... to familier. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er gneis. Grunnvannsforsyning til Nordby gård, Nittedal. ...
... til enebolig, eventuelt også til noen naboer. Grovkornet gneis. Bore- plass ble tatt ut. Grunnvannsforsyning til enebolig, Hellerud, ...
... gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergarten er grovkornet gneis. Grunnvannsforsyning til gårdsbruk. ...
... vann til en enebolig Boreplass ble tatt ut. Bergart er gneis. Grunnvannsforsyning til enebolig [Utsikten, Varteig] ...
... til 2 planlagte villaer. Bergarten i området er finkornet gneis. Boreplass ble tatt ut. Grunnvannsforsyning, 2 planlagte villaer ...
... ønsket vann til 2 husholdninger. Bergarten er middelskornet gneis. Boreplass ble tatt ut. Grunnvannsforsyning, 2 husholdninger. ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.