29 resultater
... – selv i et snødekt vinterlandskap kan man oppleve Norges geologi på sitt beste. Flyplass proppfull av granat Har du sett ... fylke. Selv i et snødekt vinterland kan man oppleve Norges geologi på sitt beste!   Les bloggen her Inn for landing på ...
... godkjenne. Her blir det lagt vekt på at området skal ha geologi og geologisk arv av internasjonal viktighet, samtidig som ... er potente greier. Det lærte vi alt om i sommer. Potent geologi i parken ...
- Det er veldig gøy å få lov til å formidle geologi, og jeg synes det er flott at NRK setter av tid til den geologiske ...
... Kjelde: NGU-publikasjonen Gråsteinen 11: Rallarvegen – geologi og landformer. Inge Aarseth, Theis Braanaas og Helge Henriksen, 2006. ... høgfjell til fjord gir flotte naturopplevingar med mykje geologi. Den over 100 år gamle Rallarvegen frå høgfjell til fjord gir ...
... Turistforening. Siste del av boka er beskrivelser av geologi, landskapsformer og bergverkshistorie som kan oppleves langs disse ... fra siste istid. Ref.: PÅ STEIN OG STI - Geologi, landskap og bergverkshistorie i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark. ... kvernstein ved et av kvernsteinbruddene. Turguide, geologi og norsk natur på sitt aller beste! Norges geologiske undersøkelse ...
... og kommunens representant kan overraskende mye om geologi. De er like engasjerte som forventet, men også jordnære. Kommunen ...
... kommuner. De har sett på flere hundre steder med spennende geologi; notert, fotografert og registrert. - Informasjon om geologi er nødvendig for å forstå naturmangfoldet, og viktig for å skjønne ...
... geologiske fenomener, prosesser eller ressurser, formidler geologi som vitenskap eller grunnlag for biosfæren og menneskets utvikling og ... over verneverdige naturtyper og forekomster innen geologi og geomorfologi» fra 1979. I tillegg er det lagt inn data fra ...
... på Svalbard. - Til tross for meget interessant geologi, er Svalbard generelt sett dårlig kartlagt når det gjelder ... De to erfarne geologene har i mange år arbeidet med arktisk geologi, både i Norge, i Russland og på Grønland. Starten på arbeidet ved ...
... kvinne, 20 meter høy. - Det er svært mye spennende geologi i denne vesle kommunen, forklarer forsker Fredrik Høgaas ved Norges ... Kartlegging - Kunnskapen om Lekas natur og geologi er samlet inn gjennom mange tiår og forvaltes som et felles gode, slik ...
... landslide. Jan Mangerud m.fl. https://njg.geologi.no/vol-91-100/details/1/2181-2181 doi:   ...
... Detaljert rekonstruksjon Jorda har ei lang historie, og geologi gir oss kunnskap om korleis kloden har utvikla seg gjennom lang tid – ...
... (Omskrevet sitat fra filmen Mission impossible 2) Geologi og Michelinstjerner: Rågode trønderske råvarer ruler Du har ... på trønderske landbruksprodukter hvis kunnskapen om geologi brukes mer aktivt for å optimalisere og «plante smartere». Alle ...
... har ikke Nordland en samlet oversikt som omfatter fylkets geologi og viser koblingen mellom den geologiske historien og biologi, klima og ... Nord i Vesterålen. For museene skal boka vise hvordan geologi kan være med på å forklare både natur- og kulturfenomener. ...
... tillegg skal prosjektet gi bedre produkter til formidling av geologi og landskap i fylket til undervisning, forvaltning og reiseliv. ...
Norges geologiske undersøkelse (NGU) og selskapet GeoPublishing inviterer til en fotokonkurranse som illustrerer viktige begivenheter og minneverdige øyeblikk i geofaglig kartlegging, forskning og forvaltning de siste ti årene.
Iskappen over Dronning Maud Land i Antarktis har vært tykkere enn i dag. Nå skal forskere granske løst steinmateriale i fjellene for å avsløre når isen var på sitt tykkeste.
... Altafjorden har slik sett ein spesiell posisjon i norsk geologi. Ny kunnskap Nå har NGU vore i felt langs fjorden og samla ...
Av Berit Husteli og Rolv Magne Dahl Geologi og landformer anerkjennes med andre ord som en selvstendig verdifull ... flere andre NGU-ere har bidratt til. Hva har dette med geologi å gjøre? Rødlista for naturtyper er delt inn i ni ... i ny og mye større hovedgruppe med hovedfokus på geologi: Landform. Under denne ligger det 14 undergrupper med til sammen 85 ...
Nordland III sør for 67. breddegrad har etter alt å dømme beholdt mer olje og gass i antatte reservoarer enn Nordland VI utenfor Lofoten.
De skal kartlegge havnivåendringene langs hele norskekysten etter siste istid. Kunnskapen skal brukes til å modellere hvor høyt havet vil stå de neste århundrene.
For drøye 12 000 år siden sto havet langs Helgeland mer enn 100 meter høyere enn i dag, og gigantiske isfjell fløt rundt i fjordene. Det hadde vært varmt og kraftig issmelting gjennom flere tusen år, men med ett hadde klimaet snudd.
... geologiske undersøkelse (NGU). Så dramatisk kan geologi være: Postgirobygget faller inn i Oslo Plaza, når Oslo rammes av et ...
Arkeologer fant en nesten tusen år gammel lekebåt, mens geologene koste seg med pimpstein fra et 4000 år gammelt vulkanutbrudd. Det var mye som dukket opp under utbyggingen av den nye kampflybasen på Ørland.
... Hvorfor slo folk seg ned her? Svarene handler blant annet om geologi. Hver etappe gir en smakebit av natur, landskap og bosetning.   ... skipes i dag ut fra Narvik. Vil du vite mer om hvordan geologi har påvirket Nordlands natur og kultur kan du glede deg til 2020. Da ...
Ny forskning bryter med klassisk vindteori. Lenge har vi trodd at store sanddyner i innlandet var skapt av vind, men nå viser det seg at de må være dannet under katastrofale tapninger av bredemte innsjøer ved slutten av siste istid.
Det enorme isvolumet i Antarktis har variert gjennom millioner av år, men hvor mye? Satellittbilder og steinprøver fra spisse fjelltopper skal bidra til å fravriste iskalde hemmeligheter fra Dronning Maud Land.
Nord i Hedmark lå det for 10 000 år siden en innsjø dobbelt så stor som Mjøsa. Brede og langstrakte terrasser i terrenget – eldgamle strender hvor bølgene pisket og slo høyt over dagens dalbunn – fastslår sjøens eksistens og enorme utbredelse.