17 resultater
... i bakken for å finne ut mer om den unike undergrunnen. Geologi-skattene på Ramså ...
... borehullsvegg. Ved å studere opptakene kan en kartlegge geologi, geologiske grenser, oppsprekningsgrad og bergartenes foliasjon (strøk ...
NGU har utført geofysiske målinger fra luften siden 1958. Etter å ha dekket fastlands-Norge og deler av kontinentalsokkelen med magnetiske flymålinger, ble et program for høyoppløselige helikoptermålinger startet tidlig på syttitallet.
Magnetisk susceptibilitet er et mål for magnetiserbarheten av et materiale. Det er en ubenevnt størrelse som viser forholdet mellom indusert magnetfelt og et påtrykt, ytre magnetfelt i et materiale.
... men den vil variere etter hvor vi er på jorda og hva for geologi vi har under føttene.  De mest følsomme instrumentene kan måle ...
IP, Indusert Polarisasjon, er en geofysisk målemetode som i hovedsak brukes til å lete etter impregnasjonsmalmer.
Håpet om at fjellet Løvstakken skulle varme opp Bergen sentrum, ser ut til å briste. Resultatene fra NGUs prøveboringer, viser at temperaturen i fjellet er lavere enn antatt.
Nordland III sør for 67. breddegrad har etter alt å dømme beholdt mer olje og gass i antatte reservoarer enn Nordland VI utenfor Lofoten.
NGU-ingeniør Einar Dalsegg festar ein kabel i ein bergnabb ved Nordværnes i Nordland. Snart skal han sende straum gjennom fjellet, og soleis få nye svar om grafitten som ligg gøymt her.
Det er ikke bare enkelt å bygge tunneler i Norge. Historien viser at det har vært mange problemer med ustabilt fjell og vannlekkasjer. Nye Veier går til flymålinger for å kartlegge problemsonene før tunneler planlegges.
Spesifikk elektrisk motstand av en bergart er en materialegenskap med benevning ohm meter (Ωm). Resistivitet er det navnet som vanligvis brukes for denne egenskapen.
ROGNAN: Bevegelser i undergrunnen river og sliter i Nordland. Nå gransker forskere jordskjelvaktiviteten i detalj. Skjelvene har betydning for egenskapene til mulige olje- og gassreservoarer på sokkelen.
... geologiske undersøkelse (NGU). Så dramatisk kan geologi være: Postgirobygget faller inn i Oslo Plaza, når Oslo rammes av et ...
... næringsliv. Og det kan gi en bedre forklaring på hvordan geologi, og dermed landskap, har utviklet seg. Giulio Viola ...
Vannkvalitetssonden har opprinnelig syv sensorer som logger samtidig. Sonden er basert på industristandarden Ocean Seven 302TM og sensorene er produsert av det italienske firmaet Idronaut Srl.
... være et viktig bidrag til fremtidens kartlegging av landets geologi. NGU-forsker Marie Andrée Dumais har kontroll på ...
De samme teknikkene som benyttes ved geofysiske målinger på bakken, kan også benyttes ved målinger i borehull.