21 resultater
... skjer innenfor naturens tålegrenser. Avhengig av geologi Kari Aslaksen Aasly NGU har gjennom en serie ... et faglig grunnlag. NGU kartlegger og forsker på geologi hver eneste dag, og har forutsetning for å understreke betydningen av ...
... og jordobservasjon, og professor II ved NTNUs institutt for geologi og bergteknikk. Fredag 21. oktober fylles NGU-lokalene på Lade i ...
... Geoparker har blitt en viktig og naturlig måte å formidle geologi på. I en ny brosjyre fra NGU presenterer etablerte norske geoparker - ... har blitt en ny næring og en naturlig måte å formidle geologi på. Nå presenterer NGU en ny brosjyre om geoparker Ny brosjyre om ...
... Saltstraumen utanfor Bodø, skjuler det seg spennande geologi og biologi. No er kystområdet kartlagd, og NGU presenterer ein fersk ...
... MAREANO-prosjektet har NGU publisert fire nye kart som viser geologi og bunnforhold i norske havområder. Det er laget kart over ... MAREANO-prosjektet har NGU publisert fire nye kart som viser geologi og bunnforhold i norske havområder. Kartene dekker 19 000 ...
Jakten på kleberstein til Nidarosdomen intensiveres. Det er bare én vinters forbruk igjen før lageret hos Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider er tomt.
NGU gjør 185 berggrunnskart i målestokk 1:50 000 tilgjengelig på nett som pdf-produkter. Dette vil gi nye muligheter til de som benytter geologiske kart.
... lød den klare beskjeden. Lang erfaring «Urban geologi» har vært tema for årets NGU-dag. De Beer har selv lang erfaring ... for stadig voksende bysentra.   Geologi i byen er tema for årets NGU-dag. Hydrogeolog og lagleder ved NGU, ...
Ferske kart og data over Nord-Norges mineralressurser er nå tilgjengelig for publikum. Fem års NGU-kartlegging ligger bak publikasjonen.
... samarbeidspartnere, bidratt til at kunnskapen om Nord-Norges geologi og mineralressurser har tatt et stort sprang framover. Nordgulen ...
Kjerneprøver fra opptil 2,5 milliarder år gammel berggrunn i Russland, ble åpnet og studert på nytt under et seminar ved NGU i oktober. Forskerne mener materialet kan fortelle noe om liv og utvikling på andre planeter.
... Området omkring Skyvatn i Bykle er som en lærebok i geologi. I tillegg er det vakkert her, sier Sigmond. Hvilken berggrunn som ...
... romlig kunstnerisk collage.   - Jeg er interessert i geologi, og synes det er spennende å utforske geologiens indre verden via ...
Han har gjenskrevet selveste Charles Darwin - og tatt seg den friheten å flytte ham til Norge. NGUs Morten Smelror har skrevet en bok om natur, vitebegjær - og om Darwins utviklingslære.
... Dette gir et helt nytt grunnlag for å vurdere geologi og skredfare. Grafikk: Ivanna Penna Vurderer skredfaren ...
Ullensvang i Hardanger er kjent som en frukt-kommune. Men under de bugnende frukttrærne ligger viktige historiske spor av skred som har gått. I vår har NGU kartlagt kvartærgeologien i skredområder rundt Sørfjorden. Her kan du se bildene fra lufta.
... men den vil variere etter hvor vi er på jorda og hva for geologi vi har under føttene.  De mest følsomme instrumentene kan måle ...
... som den beste kandidaten. - Både Dalen og Rekefjord har en geologi og hydrogeologi som gjør at deponeringen kan skje på en miljømessig ...
Gruppen bak NGU-prosjektet BASE har fått en artikkel publisert i det internasjonalt anerkjente tidsskriftet Nature Communications. Artikkelen viser en ny metode for å forstå sprø forkastningssoner.
NGUs fare- og risikoklassifisering av fjellpartiet Gammanjunni 3 i Troms, førte i høst til at det ble satt i gang kontinuerlig overvåking av fjellsiden. Nå kommer rapporten som viser hvordan geologene kunne definere fjellpartiet som et risiko-objekt.
Forskere har datert gamle metanutslipp fra havbunnen, og funnet at de skjedde rett etter tilbaketrekkingen av innlandsisen etter siste istid.