16 resultater
... den fellesnordiske utstillingen under verdenskongressen i geologi i Brisbane i Australia tidlig i august. Applikasjonen inneholder ... store verdenskongressen, som samlet nærmere 5700 fagfolk i geologi. - Det gir en unik mulighet for å etablere GeoTreat i ...
Ingvar Lindahl, mangeårig geolog ved NGU og stolt nordlending, har skrevet et praktverk om sitt kjære hjemfylke.
Under verdenskongressen i geologi i Oslo for fire år siden, var klima det viktigste temaet. I år er det ... priser på verdensmarkedet. - Norge har en variert geologi og et bredt spekter av ressurstyper, fortsetter Ingebrigtsen. Noen ... i norsk mineralnæring, sier Ingebrigtsen. Mobil geologi I tillegg til georessurser vil de nordiske geologene på ...
State-of-the-art and new developments in methods and technologies for mapping the hydrography, geology and biology of the seabed were the subjects for a workshop on seabed mapping methods and technologies held in Trondheim, Norway 17-18 October.
... ble første gang presentert på Verdenskongressen i geologi i Norge i 2008. Arbeidet var ledet av JC Harrison ved Geological Survey ... er å ha en foreløpig versjon klar til Verdenskongressen i geologi i Brisbane i Australia i august. ELDST: Verdens første kart ...
En ny bok om kvartsforekomster, -mineralogi og -analyse er nå gitt ut. Fem NGU-medarbeidere har bidratt til at boka har blitt en suksess.
... boka Mineral Deposits and Metallogeny of Fennoscandia. Geologi og gruver Boka har detaljerte beskrivelser av i alt 168 ...
... gas and the environment,” som har fokus på grunn geologi og miljø. - Disse resultatene gir oss viktig informasjon om ...
1. nyttårsdag ble det utløst et kvikkleireskred på Byneset i Trondheim. Området der skredet gikk er tidligere kartlagt og merket med risikoklasse 3 på kartet for kvikkleireskred.
Det er stor nasjonal interesse for en mer kystnær kartlegging av sjøbunnen. Det kom fram under NGU-dagen mandag 6. februar. ”Alle” ønsker at norskekysten og fjordene blir undersøkt og vist fram på en bedre måte.
... at finansieringen av et nytt professorat ved Institutt for geologi og bergteknikk ved NTNU nå er på plass. I forslaget til ...
... Undersøkelsesområdene med videostasjoner. Prøvetaking for geologi, biologi og forurensing vil bli utført i 2013. Vel 70 ...
Gigantiske undersjøiske skred er årsak til ei rekkje merkelege grotter i havbotnen utanfor Troms og Vesterålen. På over to kilometers djup har det vore lekkasjar frå sedimenta under havbotnen – og kanskje lekk det enno.
... 2,5 til 2 milliarder år. Arbeidet har relevans for norsk geologi; lignende bergarter finner vi også i Finnmark. Dramatiske ...
Her er bilder som bokstavelig talt gir oss et nytt syn på forvaltning av kystsonen. Nye og kraftige dataverktøy gjør forskere i stand til å kartlegge havbunnen digitalt - ned til minste detalj.
For omtrent 55 millioner år siden var det vulkansk aktivitet i den nordøstlige delen av Mørebanken i Norskehavet.