7 resultater
Rapporten beskriver en del produkter og erfaringer som British Geological Survey (BGS) har innen miljøgeologi, land - sjø kart og pukkundersøkelser. BGS-rapportene innen miljøgeologi satser på meget enkle kart, fortrinnsvis med bare et tema, og på oppbygging av miljøgeolgiske kart på basis av disse. Flere av geologene ved BGS mener at man i land - sjø kart serien kunne med fordel ha valgt en enklere presentasjonsform.
Landsat-5 Thematic Mapper (TM) data has been used to map linear structures of three areas of Trøndelag, central Norway, where offshore activities demand more information about geological structures. The aim of the project was to utilise digital TM-data through an image processing system to enhance detection and analysis of large-scale planar structural features in the bedrock of these areas.
The report introduces the NGU TFEM-85 time- and frequency-domain electromagnetic system developed at the Geological Survey of Norway. A generel description of the system design, and a more Specific description of the receiver-coil system, the receiver, the transmitter and the power supply units is given. The report does not include details of the theory, the hardwares and the programs.
Denne manualen tjener som dokumentasjon for "Databasesystem for petrofysiske målinger", et system utviklet på HP3000. Den inneholder beskrivelse av databasen, dokumentasjon og rutinene, brukerveiledning og driftsdokumentasjon, og skal kunne veilede brukeren under bruk og enkelt vedlikehold av databasesystemet.
High-temperature ultramafic complexes in the North Norwegian Caledonides: I - Regional setting and field relationships.M.C. Bennett, S.R. Emblin, B.
Geology of the Hemnefjord-Orkanger area, south-central Norway.Robert D.
Exploration for sandstone lead deposits in the sparagmite region, Southern Norway - some case histories.Michael Krause, Olav BakkePage(s): 1-15A compilation of radiometric age determinations from the Wes