3 resultater
I forbindelse med linjeomlegging på Vestfoldbanen syd for Holmstrand stasjon er det boret 2 hull på henholdsvis 47 m. og 30 m. Boringene ble utført i tidsrommet 22. april - 4. mai 1968. Det ble boret med utstyr for 32 mm. kjerne og det ble nyttet en Longyear Prospector bormaskin. Borhullene er anvist av NSB's geolog. Bergarten var en mørk basalt og en lysere trachyttisk lava. Borkjernekassene er lagret ved NGU og beskrevet av geolog Sverre Svinndal i NGU Rapport nr. 818 datert 22.
Boringene ble utført i tidsrommet 22. april - 16. november. Hullene ble anvist av RK's geolog Øystein Pettersen som også har beskrevet kjernene. Det ble boret et lang-hull nr. 134 til et dyp av 678,55 m. Det ble videre boret 2 hull etter avkiling i hull nr. 104. De har betegnelsen 104 A og 104 B. Hullet 104 A er avkilt mot N og kilen er plasert på 363,60 m. Hullet 104 B er avkilt mot S og her er det satt ned to kiler en på 353,75 m. og en på 444,85 m. Videre er det boret et kort hull nr.
Boringene be satt igang først på nyåret og første borskiftet var 24. januar. Geolog Sverre Svinndal foretok først en befaring i feltet og drøftet plassering av hullene sammen med disp. Walther Tveit, Kragerø, som driver bruddet og ing. Velken fra Fiskaa Verk som er avtager av kvartsen. Boringene ble utført på et skift med en Longyear Prospector bormaskin med elektrisk motor. Det ble boret i alt 192,75 m. fordelt på 5 hull og boringene ble avsluttet 1. mars 1969.