13 resultater
NGU presenterer nye resultater for kjemisk analyse av organisk jord/humus fra 454 lokaliteter i den sørlige delen av Trøndelag.
NGU presenterer nye resultater for kjemisk analyse av mineraljord fra 462 lokaliteter i den sørlige delen av Trøndelag.
... I llustrasjonen viser resultat for grunnstoffet antimon fra geokjemisk prøvetaking av mineraljord i sørlige deler av Trøndelag. Det ... er å ferdigstille hele landet i løpet av 2028. Fra geokjemisk feltarbeid i Femundsmarka. Foto: Ane Bang-Kittilsen Norges ...
... halda orden på desse dataa er krevjande. NGU utviklar ein geokjemisk database for å sikra geokjemiske data og gjera dei tilgjengelege. ...
... De tre førstnevnte er kjente prøvematerialer for regional geokjemisk kartlegging. Morene er løsmasser som har vært erodert ... viser dette materialet seg å være godt egnet til regional geokjemisk kartlegging. Forvitringsjord ble og blir dannet ved kjemisk ...
Forskere vil nå kartlegge den norske landbruksjorda i et nytt prosjekt.
... of Agricultural and Grazing Land Soil in Europe) har gitt geokjemisk informasjon om dyrket mark og beiteland i Europa. Dette var et ... landbruk og sporing av mat. GEMAS-data gir også et geokjemisk grunnlag for å vurdere risikoen for om jordbruksland er eksponert ...
... er Stepan Boitsov . Et eksempel på geokjemisk kartlegging i MAREANO-programmet. Her ser vi blant annet ...
Slik er variasjonen i konsentrasjon av det giftige metallet kadmium i jord i Nord-Norge. Data fra sørlige deler av Norge er ikke samlet inn. Nivåene i Skandinavia, og spesielt i Norge, er svært lave sammenlignet med de sørlige delene av Europa.
gneis, fjord, nordmøre
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har inngått en samarbeidsavtale med Møre og Romsdal fylkeskommune om kartlegging av de geologiske ressursene i fylket.
... undersøkelse har nylig gjennomført en pan-europeisk geokjemisk kartlegging av den kjemiske sammensetningen av landbruksjord i ...
Ved hjelp av landbruksjord og tannprøver kan etterforskerne si hvor Isdalskvinnen trolig kommer fra.
HEMNE: Forskere lager et jordarkiv over deler av Norge. Kunnskap om den naturlige kjemiske sammensetningen av jorda vår kan brukes til både mineralleting, undersøkelser av forurenset grunn – og i kriminalsaker.
Fant ingen ansatte som matchet søket.