3 resultater
Slik er variasjonen i konsentrasjon av det giftige metallet kadmium i jord i Nord-Norge. Data fra sørlige deler av Norge er ikke samlet inn. Nivåene i Skandinavia, og spesielt i Norge, er svært lave sammenlignet med de sørlige delene av Europa.
... landet. Resultata skal settast saman til ein database og eit geokjemisk kart i målestokk 1:250 000. Databasen kan mellom anna nyttas for å ...
... undersøkelse har nylig gjennomført en pan-europeisk geokjemisk kartlegging av den kjemiske sammensetningen av landbruksjord i ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.