7 resultater
... landbruk og sporing av mat. GEMAS-data gir også et geokjemisk grunnlag for å vurdere risikoen for om jordbruksland er eksponert ... til den vitenskapelige utviklingen av miljøgeokjemi og geokjemisk kartlegging som fagfelt, og for hans eksemplariske evne til å ...
Europeisk landbruksjord og beiteland er av god kvalitet. Det viser resultatene fra den geokjemiske kartleggingen i det internasjonale GEMAS-prosjektet. Nylig ble et nytt tobinds jordatlas lansert i Roma.
... innenfor fagfeltene miljøgeokjemi, geostatistikk og geokjemisk kartlegging. Clemens Reimann har blant annet utgitt en ...
... på at noe finnes, er det nødvendig med geologisk og geokjemisk overflatekartlegging geofysiske undersøkelser slik at man kan ...
... hadde oppstart i 2013 og vil pågå i årene fremover. Med geokjemisk kartlegging av stedegen løsmasse, det vil si morene eller ...
I en artikkel i Nature hevder norske forskere å ha funnet bevis for et prekambrisk kontinent under magmatiske bergarter i Det indiske hav. Forskningen har vakt betydelig internasjonal oppmerksomhet.
MINN - NGUs program for kartlegging av mineralressurser i Nord-Norge startet i januar 2011 etter at NGU fikk en ekstrabevilgning på 25 mill. NOK for 2011 over Statsbudsjettet, og med Iøfte om tilsvarende årlig beløp ut 2014. Sluttrapportering og publisering av resultatene forventes å fortsette også i 2015.
Fant ingen ansatte som matchet søket.