3 resultater
... av datamaterialet er derfor gjennomført med et nytt geokjemisk atlas for Sør-Norge basert på bekkesedimenter som mål. En ... anvendt ved kart- fremstilling og statistisk behandling. Geokjemisk atlas over bekkesedimenter i Sør-Norge ...
... finne nye interessante malmforekomster. Det er også utført geokjemisk jordprøvetaking i Meråkerfeltet. Foreløpig har man ikke lykkes ...
... istidens innflytelse på ytelsen i borebrønner, og geokjemisk kartlegging henholdsvis kontinentalt, i Trondheim og i bore- ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.