4 resultater
... en praktisk anvendbar prospekteringsmetode for blymalm. Geokjemisk metodestudium. Opplegg for regionalt prospekterings- program etter ...
... Formålet med boringene var å kartlegge årsaken til en geokjemisk anomali. Det ligger blymineralisert skjerp i området. Det ble boret ...
... i dette området var at det ved blokkleting og geokjemisk prospektering i 1962 var funnet kismineraliseringer. Undersøkelsene ...
Statens råstofflaboratorium foretok i 1961 geokjemiske undersøkelser i Sørli. Det ble funnet anomalier flere steder, bl.a. i tilknytning til en mineralisert kalkstensbenk ved Høgberget skjerp og ved Skåleseter skjerp som ligger ca. 2,5 km sørøst for Høgberget skjerp. Ertsmineralene i skjerpene er sinkblende, blyglans, kobberkis og svovelkis. Området er kartlagt geologisk av S. Foslie. H. Carstens har gjort en geologisk undersøkelse omkring skjerpene.
Fant ingen ansatte som matchet søket.