Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

74 resultater
... finnes det ikke sedimentære bergarter som kan inneholde fossiler. Men man kan selvsagt finne relativt unge fossiler av skjell, planter etc. i løsmassene (sand, grus, jord) som ligger ...
Det er ikke så mange steder i Norge hvor vi kan finne fossiler. Fossiler finnes  i sedimentære bergarter (avsetningsbergarter), og i og med ...
... avsetninger det kunne være håp om å finne fossiler, men de ble ødelagt under den Kaledonske fjellkjededannelse som ... i en grop i grunnfjellet, er det funnet mellomkambriske fossiler (ca. 550 millioner år gamle) i en mørk skifer. Fossilene er fra ...   Jeg  har flyttet til Rogaland og er interessert i fossiler. Finnes det fossilførende bergarter i Rogaland? Finnes det ...
... blir avsatt sammen med disse sedimentene og kan danne fossiler. Dersom havbunnsskorpa endrer helningsvinkel fra bratt til slak får ... blir presset sammen og opp. Dette gjør at vi kan finne fossiler i sedimentære bergarter opptil flere tusen meter over havet i enkelte ...
Under en fisketur i Stjørdalselva fant ferierende Jaques Burnet en uvanlig stein i Sørneshølen ved Flornes. Steinen er en såkalt marleik og inneholder avtrykk av ryggraden av en ganske stor fisk.
"Gisle Gråstein og Frida Fossil", er NGUs første dukkefilm. På en morsom måte forteller filmen at steiner kan ha stor verdi, selv om det kanskje ikke ser slikt ut ved første øyekast.
... i England, Tyskland og Frankrike. Grunnen til at slike fossiler likevel KAN finnes langs norskekysten er: De ble transportert ... kysten i Sør-Sverige eller Danmark (der bergarter med slike fossiler finnes). Da isflakene drev på land i Sør-Norge (hele veien, også ...
... på land på Bjørnøya. Men observasjoner av fossiler under vann er sjeldent. Denne productus brachiopoden endte sine ...
... helt spesielle geologiske landskapet. Her ligger tydelige fossiler etter dyr og planter, som levde her for 4-500 millioner år siden. ... opplevelsene» i fokus. 10 år med fokus på stein og fossiler 10 år med fokus på stein og fossiler ...
Energimineraler er naturlige geologiske råstoffer som kan omdannes til energi, og omfatter både fossile brensler som kull, råolje og naturgass og mineraler som er råstoffer til kjernefysisk energi.
Som filmen «Gisle gråstein og Frida Fossil» illustrerer, er det ikke alltid man vet hvilke verdifulle ressurser som fins der man skal bygge. Det kan føre til at vi mister disse ressursene for alltid.
Til tross for sitt organiske opphav regnes de fossile brenslene, olje, gass, kull og torv til energimineralene. Av disse er kull den desidert viktigste bidragsyteren til produksjon av elektrisitet på verdensbasis.
Et gammelt fossil er funnet i overflatesedimentene på 2451 meters dyp i havområdet sørvest for Lofoten. Fossilet har vist seg å være en blekksprut som levde i juratiden - for to hundre millioner år siden.
... Sør-Amerikas eldste gnagere er 41 millioner år gamle. Fossiler av de små gnagerne, som var på størrelse med mus, er funnet i ...
... omhandler vitenskapen om aldersbestemmelser av bergarter, fossiler og sedimenter. NGU bruker aktivt aldersbestemmelser strategisk i ...
I Mjønesfjellet er det utført detaljkartlegging i målestokk 1:2000, hvor inntil 15 meter mektige rustsoner med Pb-Zn-Cu-mineraliseringer er nøyaktig inntegnet; rustsonene er ikke av økonomisk interesse. Kartleggingen i Mjønesfjellet har avslørt at det er snakk om en deformasjon med fire foldefaser, mens kartleggingen i Kistrandfjellet har påvist en mineraliseringstype som kan være en fossil "placer".
... Gull og diamanter og selger. Det vet vi. Og noen fossiler også. Men må de være sinnsykt store, stygge eller være nært ...
... havnivåendringer, istider og landheving, sier Meyer. Fossiler i vegger Andre steder som blir vist fram er blant annet ... 1939 i Trondheim sentrum. Kalksteinen inneholder mengder av fossiler. Sokkelen til statuen av skøyteløperen Hjalmar «Hjallis» Andersen, ...
... vi finner løsblokker av sedimentære bergarter, kull og fossiler i fjæra eller på øyer og skjær som ligger i nærheten av de ... til sedimentære bergarter, og dyre- og planterestene ble fossiler. Slike sedimentære bergarter er vidt utbredt på sokkelen fra ...
... vi finner løsblokker av sedimentære bergarter, kull og fossiler i fjæra eller på øyer og skjær som ligger i nærheten av de ... til sedimentære bergarter, og dyre- og planterestene ble fossiler. Slike sedimentære bergarter er vidt utbredt på sokkelen fra ...
I områder av Trøndelag og nordre Gudbrandsdalen har Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med Miljødirektoratet kartlagt fem ulike landformer som er oppført på Artsdatabankens liste over rødlistede landformer. Disse landformene er leirraviner, leirskredgroper, fossile delta, dødisgroper i sortert materiale og jordpyramider. Kartleggingen har fulgt NGUs standarder for kartlegging av landformer i detaljeringsgrad spesifisert for dette prosjektet.
Vår mangfaldige natur er samansett av vårt biologiske mangfald, landskapsmessege mangfald og vårt geologiske mangfald. Til liks med det biologiske mangfaldet, har det geologiske mangfaldet ei rekkje viktige bruksområde.
Svalbard has been a key area for the study of Arctic Triassic successions for over a hundred years.
Stratigrafi omhandlar inndeling av ulike lag eller lagdeling i sedimentære avsetjingar, og i sedimentære eller lagdelte vulkanske bergartar.
... som marmor. Porsgrunnkalkstein , med alle sine fossiler av sjøliljer og koraller, ble mye benyttet i København fra ... En meget spesiell kalkstein nær Porsgrunn inneholder masse fossiler av blant annet koraller. Natursteinsdriften foregikk derfor i et ...
... prøver å være morsom, delvis fordi jeg aldri har hørt om fossiler her i Trøndelag. Morten humrer lett. – Det blir en dagstur til Hølonda.   Fossiler er sjelden kost Fossiler gir oss et unikt blikk tilbake i tid. Om ...
Articles published in this volume of NGU Bulletin: Paleogene fossils in erratic blocks from Averøy and Frei, Nordmøre, Norway M. SMELROR & À. OSSO
For mellom fire og fem millioner år siden lå sjøisgrensen i Arktis mye lengre nord enn i dag. En maksimal sjøisutbredelse, som den vi ser i dag, oppsto første gang for rundt 2,6 millioner år siden.
Paleogene fossils in erratic blocks from Averøy and Frei, Nordmøre, NorwayM. Smelror, À.
... Per Christian Asbjørnsen på leting etter levende fossiler i dype norske fjorder. - Og hva hvis han kom hit i dag, og fikk ...
Her finner du videoer som forklarer ulike geologiske fenomen eller prosjekter vi jobber med på en enkel måte.
... Svalbard (spor funnet) og Nordsjøområdet (som da var land, fossiler funnet) helt frem til slutten av kritt-tiden. Så forsvant de, for ca. ...
Trondhjemite dykes forming part of a swarm cutting the Gula Group metasediments and tectonically overlying Støren Group metabasalts in the district south of Støren, Sør-Trøndelag, have been investigated in road-cuts in the Snøan area. Geochemically, the fine-grained dykes are high-Al2O3 trondhjemites which show clear trace and rare-earth elements signatures indicative of a continental margin setting.
Geologisk mangfald er variasjonane i berggrunn, mineral, lausmassar, landformer og prosessane som skapar dei.
Det grønne skiftet krever en mer effektiv og renere mineralindustri. Klimautslippene må reduseres, og råvarer og avgang må utnyttes bedre. Forbruket av byggeråstoffer må bli grønnere og mer kortreist.
Hvert år retter EU-kommisjonen fokus på mineralressurser gjennom Raw Material Week i Brussel. Her ser de på hvilken rolle ressursene har for verdikjeder i samfunnet og for en bærekraftig utvikling.
... denne historien har forløpt, enten det er Jutulhogget, fossiler på Slemmestad, Raet på Jomfruland, restene etter meteorkrater i ... Noen steder er geologien vernet, eksempelvis sjeldne fossiler, spesielle mineraler eller rødlistede landskapstyper. Eksempler på ...
... gjenferd å gjøre, men med geologi: Bergarter, mineraler, fossiler og landformer. Det livløse vil alltid være en forutseting for livet ... mange tema i dette registreringsarbeidet. Både berggrunn, fossiler utenfor det sentrale Østlandsområdet, grotter og andre tema er ...
... karbonat, som er typisk for omdannet biologisk materiale og fossiler, sier han. Mikroskopiske rørlignende strukturer med det ... I kalkrike bergarter – der det ellers er vanligst å finne fossiler – er dette særlig problematisk, ettersom kalkmineralene har svært ...
Nylig åpnet et av Norges nye sentre for fremragende forskning, Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE), ved UiT Norges arktiske universitet.

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.