2 resultater
I 2018 arbeider vi med registrerings-api for grunnvann- og energibrønner (BrønnReg), bakkegeofysikk og NADAG.  Her vil det komme ...
... grunnvannsdatabase (GRANADA), hvor alle grunnvanns- og energibrønner som bores skal registreres av den som har utført en slik ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.