7 resultater
... Harald 0800-3416 2018.020 NGU har logget to dype energibrønner på Oslo Lufthavn, Gardermoen. Det ble boret to brønner ned til ... m, da hullet var delvis blokkert av ras. Logging av dype energibrønner på Oslo Lufthavn, Gardermoen ...
... Grunnvannsundersøkelser i tilknytning til planlagte energibrønner i Lena-området, Melhus sentrum ...
NGU har gjort geofysisk logging i en energibrønn ved Ciens, Forskningssenter for miljø og samfunn, ved Gaustad i Oslo. Hensikten var å kartlegge retningen til en syenittgang som skjærer gjennom kalkskifrene. Oppdragsgiver var NIVA.
... vannets ledningsevne. Termisk responstesting er utført i 8 energibrønner og geofysiske flymålinger, inklusiv kartlegging av radioaktiv ...
... boringer i undergrunnen, eksempelvis grunnvannsboringer/energibrønner, fjellboringer og geotekniske undersøkelser. En nasjonal ...
... er det mulig å utnytte et område på mer enn 20 dekar til energibrønner. I tillegg er to mindre områder på til sammen 4 dekar vest og ...
... avdeling for vurdering av muligheter for grunnvarmeuttak fra energibrønner i løsmasser. Oppdragsgiver vil vurdere grunnvarme fra ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.