5 resultater
... løsmaterialet ble avsatt av isen. Prøvene skal gjennom en datering som avslører hvor lenge blokkene har ligget eksponert for kosmisk ...
Forskere har datert gamle metanutslipp fra havbunnen, og funnet at de skjedde rett etter tilbaketrekkingen av innlandsisen etter siste istid.
... Johanna Kristina Anjar fra Nasjonallaboratoriene for datering ved NTNU Vitenskapsmuseet. Men sedimentene er nok ikke mye eldre ...
... dei ulike heva strandnivåa. Med slike nye observasjonar og datering får vi ny kunnskap om både den gamle skorpa og havet – om ...
Det enorme isvolumet i Antarktis har variert gjennom millioner av år, men hvor mye? Satellittbilder og steinprøver fra spisse fjelltopper skal bidra til å fravriste iskalde hemmeligheter fra Dronning Maud Land.
Fant ingen ansatte som matchet søket.