4 resultater
... vi kan utføre svært presis separering, karakterisering og datering av leirmineral. Dermed kan vi løyse geokronologiske problem knytt til ...
... materiale, og noe av dette ble i etterkant valgt ut for datering. Alle skjæringene viser flere lag med deformerte leirmasser med ...
... og tolkning av sedimentene i de utgravde gropene og datering med 14C metoden for å tidfeste individuelle skredhendelser. Det er ...
Det enorme isvolumet i Antarktis har variert gjennom millioner av år, men hvor mye? Satellittbilder og steinprøver fra spisse fjelltopper skal bidra til å fravriste iskalde hemmeligheter fra Dronning Maud Land.
Fant ingen ansatte som matchet søket.