18 resultater
... Garnosbreksje ved Nesbyen, Buskerud Pukk i Grenland Byggeråstoff i Buskerud, Telemark og Vestfold 2000: en statusrapport ...
... mektighet. Tre forekomster er i dag viktige i forsyningen av byggeråstoff i kommunen. Dette gjelder 14 Måroset, 11 Høymyrhaugen og 28 ...
... fra Grenlandsområdet med tanke på anvendelse som byggeråstoff. Totalt 24 prøver er tatt innenfor kommunene Skien (20), ...
... til ulike formål. De viktigste forekomstene for uttak av byggeråstoff i dag er 13 Snarteland og 3 Molandsmoen. Det anbefales at en del ...
... i Grenalndsområdet. Hensikten er å påvise områder med byggeråstoff av høy kvalitet og som kan drives langsiktig. 9 områder som er ... Hvert område er deretter vurdert for kvalitet som byggeråstoff, levetid (uttaksvolum), beliggenhet rent transportmessig og om ...
Bjerkgård, Terje 0800-3416 GEOS - Byggeråstoff i Vestfold, Telemark og Buskerud 2002.115 En kort befaring ...
... Lund, Bjørn Heyer, Henrik 0800-3416 GEOS - Byggeråstoff i Vestfold, Telemark og Buskerud 2005.060 Dette arbeidet er ...
... Gautneb, Håvard Heldal, Tom 0800-3416 GEOS - Byggeråstoff i Vestfold, Telemark og Buskerud 2002.081 Det er foretatt ...
... Bjerkgård, Terje Lund, Bjørn 0800-3416 GEOS - Byggeråstoff i Vestfold, Telemark og Buskerud 2007.004 I tilknytning til ...
Gautneb, Håvard Lund, Bjørn 0800-3416 GEOS - Byggeråstoff i Vestfold, Telemark og Buskerud 2004.053 Sommeren 2004 ble ...
... T. Bjerkgård, T. Raaness, A. 0800-3416 GEOS - Byggeråstoff i Vestfold, Telemark og Buskerud 2009.008 Forekomster av ...
Gautneb, Håvard Lund, Bjørn 0800-3416 GEOS - Byggeråstoff i Vestfold, Telemark og Buskerud 2004.006 Sommeren 2003 ble ...
Grus- og Pukkregisteret gir en oversikt over sand-, grus- og pukkforekomstene i hele landet. I Telemark ble registeret etablert i 1983 av Fylkeskartkontoret. Etter den tid har NGU fått ansvaret for å etablere et EDB-basert Grus- og Pukkregister for hele landet. I 1994 ble det startet oppdatering og ajourhold av registeret i Telemark. I Bø kommune ble dette arbeidet gjennomført i 1995.
For fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold er det blitt utført ressursregnskap for sand, grus og pukk for årene 1999 og 2004. Regnskapene synliggjør hvor uttakene foregår, størrelsen på dem, og hva massene benyttes til. Det vil fortsatt være et stort behov for naturlige byggeråstoffer i årene framover.
... å bedømme viktigheten av grus- og pukkforekomstene som byggeråstoff i de enkelte kommunene, slik at dataene lettere kan brukes i ...
... og forsterkningslag. Kommunen er derfor godt forsynt med byggeråstoff for veg- og betongformål. Det anbefales at en del aktuelle ...
... viktigste i kommunen. Det er derfor av stor betydning for byggeråstoff- situasjonen at denne reguleres til framtidig uttaksområde i ...
Grus- og Pukkregisteret gir en oversikt over sand-, grus- og pukkforekomstene i hele landet. I Telemark ble registeret etablert i 1983 av Fylkeskartkontoret. Etter den tid har NGU fått ansvaret for å etablere et EDB-basert Grus- og Pukk- register for hele landet. I 1994 ble det startet oppdatering og sjourhold av registeret i Telemark. De aller fleste forekomstene fra første gangs registrering ble befart og informasjonen lagt inn i NGUs database.
Fant ingen ansatte som matchet søket.