10 resultater
...   Viktig med geologiske data - Byer vokser ikke bare utover og i høyden, men også i dybden. Kunnskap om hva ... flere utfordringer under bakken. Foto: Skjermbilde. Byer antas å tredobles i størrelse fra 2010-2030. Det kan medføre økt ...
... Karpdalen, Sør-Varanger. Foto: Øystein Jæger Mange byer og tettsteder bruker grunnvann fra sorterte sand- og grusavsetninger til ...
... Både på bygninger og infrastruktur. Oversvømmelse i byer Byer har endret seg mye med utvikling og vekst. Naturlige forhold for ...
... blir en dag med fremragende foredragsholdere med kunnskap om byer i både Norge og resten av Europa. Det blir gitt eksempler på ... fra Oslo, Bergen, Rotterdam, Glasgow og flere andre byer. Velkommen til en innholdsrik NGU-dag fra lunsj torsdag 4. til lunsj ...
... Seminaret i 2016 har fokus på vann som ressurs og problem i byer. Det 25. nasjonale seminaret om hydrogeologi arrangeres 3.-4. ... Oslo, Bergen, Rotterdam (NL), Glasgow (UK) og mange andre byer. Det 25. nasjonale seminaret om hydrogeologi organiseres i samarbeid med ...
... skaper nye utfordringer i forbindelse med planlegging av byer og tettsteder. En grunnleggende forståelse av vannets kretsløp er en ...
... blitt mer og mer vanlig å anlegge grønne tak. Norske byer opplever for tiden økt fortetting og nedbygging av grøntområder og ... rødlige sedumplanter. Foto: P. Gundersen I mange byer rundt omkring i verden er installasjon av grønne tak et stadig økende ...
... av grunnvannet hvis det ikke håndteres forsvarlig. I byer og større tettsteder finnes det en kommunal avløpshåndtering som ...
... håndtering av overvann. NOU 2015:16 tar for seg overvann i byer og tettsteder som problem og ressurs. Her konstateres det at den samlede ...
... kan gjøre skade er bare en del av utfordringen med vann i byer. Når et område bygges ut og overvann fjernes via avløpsnettet, vil den ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.