90 resultater
BYGGINGEN: Slik så det ut i byggegropa under hotellbyggingen på Bryggen i Bergen i 1979. Kilde: Riksantikvaren ...
... grunnen var ustabil under den kulturhistoriske skatten midt i Bergen sentrum, kan hydrogeolog Hans de Beer, som leier Laget for grunnvatn og urbangeologi på NGU, konkludere med at grunnvatnet under Bryggen er heva til eit berekraftig nivå. Skeive hus på Bryggen. I ...
... 2019 fra kl 14 til 18. Møtet avholdes på Universitetet i Bergen, Christies gate 12 (Bjørn Christiansens hus), seminarrom 111. ... og program på Vinterkonferansens hjemmesider. Bryggen i bergen. Bilde: NGU-foto Nasjonalt Fagforum Grunnvann og IAH-Norge ...
... som ble trykket og klart til Vinterkonferansen i – nettopp Bergen. Det er Norsk Geologisk Forening (NGF) som arrangerer den årlige ...
... er kartet over punktmålingene. De viser store variasjoner i naturlig urankonsentrasjon i berggrunnen fra meget lav til svært høy. Klikk ... en rekke punktmålinger på bakken fra Mongstad nord for Bergen, gjennom Fyllingsdalen og vestover mot Sotra. Naturlig ...
... Sletten er en av geologene som kartlegger bratte skrenter i Bergen. - I første omgang peker vi ut områder med ...
... ble hedret av Eiliv Larsen og Astrid Lyså nylig. I juni skal jentene bli med forskerne på feltarbeid i Nordvest-Russland. ... Lyså ved NGU besøkte Fyllingsdalen videregående skole og Bergen Katedralskole og hyllet de to vinnerne i januar. Her holdt de også ...
... har blitt Andersson si doktoravhandling ved Universitetet i Bergen. Avhandlinga viser korleis sedimentlaga på botnen av Lille ... tusenvis av år over naturlige sjøsediment som går over i sedimentlag prega av forureining og forsøpling. - Før i tida  vart ...
På kontoret sitt på Lade i Trondheim, har hydrogeolog Hans de Beer fått dei e-postane og telefonane han har venta på. Både Bergen kommune og Riksantikvaren stadfestar at dei er med på å finansiere kartlegginga av «Middelalderbyen» - området rundt Bryggen og Vågen - midt i Bergen sentrum. For NGU blir det eit historisk ...
Hydrogeologen Hans de Beer var med på å berga Bryggen i Bergen. No skal han leia NGU si første urbangeologiske kartlegging i nettopp ...
Lille Lungegårdsvann er i dag ei perle i Bergens bybilde, men dei kjemiske spora i vassbotnen fortel ei historie om ... har blitt Andersson si doktoravhandling ved Universitetet i Bergen. Avhandlinga viser korleis sedimentlaga på botnen av Lille ...
... ned, enten kjemisk eller mekanisk. Når den går dypt ned i berggrunnen, kalles det dypforvitring. - Området gir en unik tilgang til ... mail: magne.bjorkoy@ngu.no NGU og Universitetet i Bergen (UiB) gjennomfører seismiske undersøkelser i Andfjorden 19.-23. ...
... Steinsprang kan utgjøre en trussel mot en del bebyggelse i Bergen. Her er forsker Kari Sletten på befaring i kommunen sist vinter. ...
... for fremstilling av kvaderblokker ved bruddet på Lykling i Bømlo. Bruddet på Russøy ... øya Russøy utenfor Reksteren i Tysnes kommune sør for Bergen, kan ha hatt storindustri av kleberstein. - Ja, det er stor ...
... om å hente ut varme og energi fra radioaktiviteten nede i berggrunnen. Løvstakken er av granitt, og det er målt høye radioaktive ... 1,6 km ned i fjellet. Men resultatene viste det samme som i Bergen: Det er ikke tilstrekkelig geotermisk energi i fjellet til at det kan ...
... så nært sjøen at du nok kan legge en kollektorslange ut i fjorden, men det drar på seg en del kostnader til sikring mot storm, ... muligheter som finnes. Prosjektet foregår i Åsane utenfor Bergen. Prosjekt om alternative energikilder til borettslag Prosjekt om ...
... grunnvann og urbangeologi, Hans de Beer, la ingenting i mellom da han snakket til NGU-dagens deltagere. I sitt foredrag understreket ... i inn- og utland. Han var med i gruppa som reddet Bryggen i Bergen fra ytterligere setningsskader og overvannsproblem, og han har ...
UTSTILLING: Norsk Fjordsenter i Geiranger. Foto: Norsk Fjordsenter PÅ GLASS: Plakatane er ... og Yellowstone nasjonalpark. I 1979 vart Bryggen i Bergen og Urnes stavkyrkje førte opp på lista som dei to første frå Noreg. ...
... Strandflaten er svært godt utviklet i øysamfunnet Vega. (Foto: MD)I> Bare fem steder i Norge ... I tillegg til Vega, er Røros, Urnes stavkirke, bryggene i Bergen og et helleristningsfelt i Alta, innlemmet på UNESCOs eksklusive liste. ...
... Heritage List. Vill og vakker - Fjordene er unike i verdenssammenheng. De kombinerer landskapsutvikling fra siste istid og fram ... for utdanning, vitenskap og kultur (Unesco). Bryggen i Bergen, Urnes stavkirke, Bergstaden Røros, helleristningene i Alta ...
... ble tatt under Unescos 29. verdenarvkomitémøte i Durban i Sør-Afrika i juli. Det er de fremstående geologiske verdiene ... for utdanning, vitenskap og kultur (Unesco). Bryggen i Bergen, Urnes stavkirke, Bergstaden Røros, helleristningene i Alta ...
... inneholdt miljøgiften PCB, som etter hvert har lekket ut i Sørfjorden. Norges geologiske undersøkelse (NGU) ... en opprydding av havnesedimentene utenfor Haakonsvern i Bergen ble PCB-innholdet kraftig redusert. Undersøkelser viser imidlertid at ...
NYTT: Frå berggrunnskartet over Bergen i 2008. Noreg er allereie dekt med geologiske kart i målestokk 1:250.000. No blir det arbeidd med kart i målestokk 1:50.000 og ...
... av norsk geologi eller geovitenskap generelt. Direktør i 20 år Dr. philos Knut S. Heier (77) fikk prisen for sin unike innsats ... i Stavanger nylig: Amanuensis Øystein J. Jansen ved Bergen museum fikk Toffenprisen for 2007. Dette er en æresbevisning til ...
Havstrømmene  fordeler næringsstoffer og varme/kulde i verdenshavene, og dermed har de stor betydning for livet i havet og for ... om Golfstrømmen på Bjerknes senter (Universitetet i Bergen) Informasjonsfolder om Golfstrømmen fra Bjerknes senter ...
... som skal ta imot lydsignalene fra eksplosjonene i Sør-Norge. Fra venstre Leif Furuhaug, Torbjørn Sørdal og Gaute Storrø. ... ingeniører og studenter fra universitetene i København, Bergen og Oslo som, sammen med NGU, har gjennomført felteksperimentet. De i ...
... Prosjektet " Naturlige klima- og miljøendringer i Arktis, og menneskets evne til tilpasning. Fra forskning til allmenn ... et bredt sammensatt samarbeidsprosjekt. Universitetene i Tromsø, Bergen og på Ås, universitetssenteret på Svalbard, NGU, Norsk ...
Avdelingsdirektør ved NGU, Tom Heldal, er styrket i troen på å utvinne mineraler fra dyphavet. Her sammen med kolleger fra inn- ... sjø, avsettes verdifulle metaller. (Foto: Universitetet i Bergen) For Norges del er blant annet området mellom Jan Mayen og ...
... Airborne Surveys som gjennomførte flymålingene for NGU i fjor sommer. Her er flyet lavt over Åsane. Foto: Trygve Hillestad ... uranverdier Kartene for Hordaland viser at deler av Bergen fra Fyllingsdalen og videre sørvestover mot østsiden av Sotra har ...
... PRØVER: NGUs Tore Volden har tatt prøver i mange av barnehagene. Samtlige undersøkte barnehager ... sammen med forskerkollega Toril Haugland. Bedre enn i Bergen Til sammen 11 mål med bygrunn må rengjøres etter sommerens ...
Kartet er utarbeidet i nært samarbeid mellom norske og russiske forskere, og baserer seg på ... undersøkelse (NGU), Havforskningsinstituttet (HI) og PINRO i Russland innenfor rammen av ”Norwegian-Russian Environmental Commission ... Survey of Norway (Trondheim), Institute of Marine Research (Bergen) and Polar Research Institute of Marine Fisheries and Oceanography ...
Lederne i Nasjonalt Fagforum Grunnvann (Anja Sundal) og IAH-Norge (Helen French) ... De ser også gjerne at man inviterer sine kontakter i inn og utland til det samme, for faglig og sosialt samvær i Oslo i januar. Som for fjordårets norske vintermøte i Bergen håper de at årets nordiske sesjon blir en god start på en framtidig ...
... lenge etter at driften er avsluttet. Kvernsteinsbruddene i Selbu og Hyllestad er gode eksempler. 1500 års kvernsteinsproduksjon i Norge har etterlatt store industrilandskap; rike kilder til forskning og ... gjort av arkeolog Irene Baug ved Universitetet i Bergen.     Eksportindustri - Det er funnet ...
... Advanced Grant skal støtte ledende etablerte forskere i verdensklasse. I følge Det europeiske forskningsrådet (ERC) bør ... UiO, to kommer fra NTNU og en en ansatt ved Universitetet i Bergen. Til sammen får de sju nå 130 millioner kroner fra EU til forskning. ...
... fra Sintef og prosjektet «Kortreist stein») I dag fraktes steinmasser som tas ut fra tunneler, ofte rett til deponi, før ... Viak, Statens Vegvesen, Bane NOR, Hordaland Fylkeskommune, Bergen kommune, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og NTNU. Transport, ...
... fra NGUs berggrunnskartlegging fra tidlig på 70-tallet til i dag. De eldste kartene er håndfarget, scannet og justert inn i digitalt ... eksempel på et geologisk kart i PDF-versjon. Dette er over Bergen. Hvis kartet hentes opp i databasen, vil et klikk på den enkelte farge ...
... RØYKER: Aktiv ”black smokers” ved Brothers-kalderaen i Stillehavet nord for New Zealand. Slike strukturer er bygd opp av mineraler ... kroner. - Senter for geobiologi ved Universitetet i Bergen (UiB) har gjennom 15 års kartlegging og forskning vist at det finnes ...
PROFILER: NGUs Einar Dalsegg strekker ut kabler i lange profiler på bakken for å måle den elektriske motstanden i fjell og ... (Artikkelen fortsetter under bildet) BERGEN: Eksempel på kartlegging i fjell langs Ringveg Vests nordlige løp, ...
... Gudmund Løvø De geofysiske målingene inngår i et treårsprosjekt hvor målet er å kartlegge i detalj overgangen mellom ... undersøkelser på land, i samarbeid med Universitetet i Bergen. Prosjektet er finansiert av NGU og Oljedirektorat i samarbeid med ...
... latt valget falle på en artikkel som tar oss langt tilbake i tid, da jorda var inne en periode med store endringsprosesser, men som ... nå gjennomfører i samarbeid med Senter for Biogeologi i Bergen, og mange internasjonale partnere. Referanse: Victor A. Melezhik, ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.