12 resultater
Bergen. Berggrunnskart; Bergen; 1:250 000; sort/hvit; ...
Bergen. Magnetisk totalfelt 1970.0 - 1:250 000.; Bergen; 1:250 000; trykt i farger; NGU-rapport 1056 (1972) ...
... Jens 0800-3416 1729/19 Målingene er et ledd i regional uranprospektering. Ved målingene ble brukt et tysk scintillometer ... G, krystallstørrelse 75 x 35 mm. På banestrekningen Oslo-Bergen ble det registrert 51 radioaktive anomalier, 20 anomalier bør ...
... Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Høgskulen i Sogn og Fjordane (HSF) har etter oppdrag fra Staterns Vegvesen i Sogn og Fjordane utført skredkart- legging og skredfarevurderinger i Lærdal ... samband med den nye stamveien mellom Oslo og Bergen. Arbeidet har omfatta feltkartlegging, gravearbeid, intervju og ...
... på kartet. Geologisk kart over Norge, berggrunnskart Bergen M 1:250 000; trykt i farger ...
... in cooperation with NGU, Norsk Hydro, the University of Bergen and the Sogn & Fjordane College with the aim to study regional ...
... 2001.101 NGU, Norsk Hydro ASA, the University of Bergen and Sogn and Fjordane College collaborate on a project aiming to ...
... between NGU, Norsk Hydro ASA. The University of Bergen and the Sogn and Fjordane College, aiming to identify regional slide ...
... jan Steinar Storrø, Gaute 0800-3416 2002.078 I forbindelse med forprosjektet til "Miljø- og samfunnstjenlige tunneller", ... publisert av NGU i samarbeid med Universitetet i Bergen. Bh 1, Folvåg er boret gjennom en markert sprekkesone (lineament). ...
... that outcrop in the coastal region of west Norway between Bergen and Trondheim. These occurrences lie within the socalled Western Gneiss ...
... and Norsk Hydro ASA, incooperation with the University of Bergen and Sogn og Fjordane College, havecarried out a project with the aim to ... for a 2000-2200 years BP(calendar years before present, i.e. 1950) event. Previous investigations showno indication of a large ...
... North Sea and Møre-Haltenbanken area. The Coop Phase I Report summarises the results from the Norwegian North Sea and western ... Temperature logging has been carried out in Fyllingsdalen (Bergen) and Ullandhaug (Stavanger). The heat flow was calculated based on ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.