11 resultater
... 2019 fra kl 14 til 18. Møtet avholdes på Universitetet i Bergen, Christies gate 12 (Bjørn Christiansens hus), seminarrom 111. ... og program på Vinterkonferansens hjemmesider. Bryggen i bergen. Bilde: NGU-foto Nasjonalt Fagforum Grunnvann og IAH-Norge ...
... ført til regnbedoverflaten hvor det infiltrerer ned i grunnen. Dette forhindrer skadelig oversvømmelse, reduserer ... Et eksempel på flere regnbed som er etablert i Norge er Bryggen i Bergen, hvor hensikten var å heve grunnvannstanden. Lav grunnvannstand førte ...
... på forskjellige måter, som for eksempel med grønne tak, i regnbed, i grønne fordrøyningsbasseng (eng.: swales), utnyttelse av arealer ... gjentetting Et eksempel på swales befinner seg på Bryggen i Bergen og ble installert med hensikt på å heve grunnvannsstanden. ...
... av jordartens sammensetning og at de effektive spenningene i løsmassene opprettholdes. Effektiv spenning er en kombinasjon av ... Majorstua i Oslo og infiltrasjonsløsninger ved Bryggen i Bergen. Vanskelige grunnforhold i deler av Oslo Konsolidering ...
Grunnvann er en ressurs som ligger skjult i grunnen. Vårt fagfelt har tradisjonelt spesialisert seg på å finne ... årsak til skred, en potensiell flomdemper, en viktig faktor i setningsproblematikk, en beskyttelse for kulturarv i undergrunnen, en ... hvordan påvirker grunnvannet oss? Grunnvann, Fana i Bergen. Foto: S. Gaut Grunnvann er mer enn drikkevann. Uten grunnvann ville ...
Nordic Water 2018 - Hydrologi og vannressursforvaltning i en verden i endring. Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Dreggsallmenningen 1, Bergen. Mer informasjon og program finner du her. Frist for ...
Olesen,O. Janutyte,I. Michálek, J. Keiding, M. Lindholm, C. Kierulf, H.P. ... NGU, Kartverket, NORSAR, Norut, NPD and the universities of Bergen and Luleå. The project was in addition sponsored by the Norwegian ...
Fjellene i Antarktis er de minst utforskede toppene på jorda. Innflyvning ... Foto: Ane K. Engvik Geologene er på plass i Antarktis; fra venstre Per Inge Myhre (NP), Joachim Jacobs (UiB) Synnøve ... Polarinstitutt, med deltakere fra både Universitetet i Bergen og Norges geologiske undersøkelse. Teamet utgjør fire forskere delvis ...
... er vann som fyller og strømmer igjennom porer og sprekker i undergrunnen. De ulike mineralene i berg og løsmasser som vannet passerer ... Det første vannbårne Giardia-utbruddet i Norge fant sted i Bergen i 2004. Forskning viser at norsk drikkevann normalt inneholder ...
... en lang tradisjon for torv- og gresstak, men det er først i de siste årene at det også i byene har blitt mer og mer vanlig å anlegge ... men nå begynner noe å skje. Oslo, Stavanger, Trondheim og Bergen har fått en del grønne tak og takhager. Et eksempel på den økte ...
... ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) stikker spaden i bakken i et skogholt utenfor Kyrksæterøra i Hemne kommune. Dette er ... opp. Liket av denne uidentifiserte kvinnen ble funnet i Bergen i 1970. Det samme gjaldt det såkalte Oslo Plaza-drapet i 1995. Politiet ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.