5 resultater
... pålagt infiltrasjonsanlegg forurenser campingplassens borebrønn. Ny boreplass er tatt ut ca. 150 m vest for eksisterende borebrønn. Forurenset borebrønn, anvisning av ny boreplass, Rokosjøen ...
Kirkhusmo, Lars A. O-76048 Eventuell skade på borebrønn pga. sprengningsarbeid. Steinbrudd i Haugeberget, Åsnes Hedmark. ...
Vannverket ønsket flere borebrønner i fjell. Nye boreplasser ble tatt ut.
Vannverket har to borebrønner i fjell, og ønsker tilskuddsvann. Ny boreplass ble tatt ut.
... veltet, og olje hadde forurenset 3 brønner. Ny vannkilde, borebrønn i fjell, ble tatt ut. Oljeskade etter bilvelt i Stange kommune. ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.