9 resultater
... O-76362 Anbefaling av tiltak for utbedring av mislykket borebrønn. Hjelper ikke tiltakene, ble ny plan for ny boring anvist. Mislykket borebrønn, vurdering av tiltak [Kapellveien, Son] ...
... fra E-6. Kartlegging av grunnvannsforholdene ved borebrønn, Langvik, Øyer kommune. ...
En rekke enkeltvannforsyninger vil kunne bli ødelagt ved forurensning fra en søppelplass i det tenkte området.
Kirkhusmo, Lars A. O-75307 Vurdering av skade på borebrønn pga. vegsprengningsarbeid. Rv. 4 Parsell Slettumstua - Liermarka. ...
Kirkhusmo, Lars A. O-76048 Eventuell skade på borebrønn pga. sprengningsarbeid. Steinbrudd i Haugeberget, Åsnes Hedmark. ...
Vannforsyning fra foreslåtte borebrønner i fjell til skolene Dulven, Vidarheim, Vestlund, samt til pleiehjemmet. Videre omhandler rapporten de større anleggene med grusbrønner til forsyning av tettstedene Øyer og Tretten.
... Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gårdsbruk. En borebrønn på eien- dommen gir for lite vann. Ny boreplass ble tatt ut. ...
... etter at kraftsverkstunnel hadde drenert eksisterende borebrønn i fjell. Det ble anbefalt å utnytte grunnvann fra løsmasser, da ...
... ønsket mer vann. Ble forsynt med vann fra en 82-meters dyp borebrønn. Forurenset bekk fra Grønmo fyllplass rant der beste mulighet for ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.