7 resultater
... anvisninger i rapporten. Anbefalte tiltak, mislykket borebrønn, Ås. ...
... til bebyggelse, Kjenn. Suppleringsvann til eksisterende borebrønn, Kjenn vannverk. ...
... brønner ved svært store vann-uttak fra herr Fjelltuns borebrønn. Vurdering av skade på borebrønn etter brønnboring hos herr Fjelltun. ...
... over at den ble tom når naboen vannet jordene med vann fra borebrønn i fjell ca. 400 m. unna. Det blir gitt en vurdering av ... Vurdering av sammenheng mellom ile og borebrønn, Vestby. ...
Bryn, K. Ø. O-75219 Eksisterende borebrønn i fjell ble forurenset av oljesøl, og ny boreplass ble tatt ut. ...
... Det var ønsket grunnvann til vanning av banen. En borebrønn er i bruk til vanning. Bergart er Tønsbergitt. Boreplass ble tatt ...
... nærliggende vann. I Lyngdal ble det vurdert om en privat borebrønn ville bli ødelagt hvis den ble koblet til kommunalt ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.