20 resultater
... hvordan påvirker grunnvannet oss? Grunnvann, Fana i Bergen. Foto: S. Gaut Grunnvann er mer enn drikkevann. Uten grunnvann ville ...
... av metaller funnet sentralt i de indre bydeler i eksempelvis Bergen, Oslo og Trondheim. Fordeling av miljøgifter i jord i det urbane miljøet, her presentert med Bergen som eksempel. PAH og bly finnes i sentrale bydeler, mens PCB som er av ...
... Universitetet i Bergen, skolelaboratoriet for realfag:  http://www.uib.no/skolelab/ Institutt for geovitenskap | Universitetet i Bergen:  http://www.uib.no/geo Geofysisk institutt | Universitetet i Bergen:  http://www.uib.no/gfi Basic geology e-modules (Laget av ...
... på flere regnbed som er etablert i Norge er Bryggen i Bergen, hvor hensikten var å heve grunnvannstanden. Lav grunnvannstand førte ... Foto: Arvid Ekle Dette regnbedet på Bryggen i Bergen tar imot overvann fra gater og tak. Foto: Johannes de Beer I takt med ...
... NGU-er), Lisbeth Alnæs (SINTEF) og Øystein J. Jansen (Bergen Museum). Gildevangen Den gamle brannstasjonen ... 356 s. Heldal, T. & Jansen, Ø. J. 2000: Steinbyen Bergen. Fortellingen om brostein, bygg og brudd. Nord4 Forlag, 200 s. ...
... av NORSAR og Jordskjelvstasjonen ved Universitetet i Bergen. FNs hovedkvarter slik det så ut etter Jordskjelvet i Haiti 2010. ...
... Målinger av sedimenttransport  utført på  5000 m2  i Bergen sentrum viser at den reelle mengden overvann er tre ganger så stor som ...
... Verdenskulturarvstedet Bryggen og bydelen Vågsbunnen i Bergen er eksempler på hvor viktig grunnvann er for bevaring av organiske ... har ført til komprimering av kulturlagene under Bryggene i Bergen, og bygningene har fått store setningsskader. Foto: H. de Beer, NGU. ...
... 1800- og 1900-tallet ble store mengder Jondalskifer brukt i Bergen, hovedsakelig som fortausheller. Det produseres fremdeles skifer i ...
... undersøkelser av jord og sand i en rekke barnehager i Bergen, Orkdal, Tromsø, Oslo og Stavanger. Undersøkelsene viser blant annet ...
... Norges Verdensarv generelt (Bergstaden Røros, Bryggen i Bergen, Vestnorsk fjordlandskap m.m.): http://www.norgesverdensarv.no/ ...
... Et eksempel på swales befinner seg på Bryggen i Bergen og ble installert med hensikt på å heve grunnvannsstanden. Swale på bryggen i Bergen. Foto: Johannes de Beer I forbindelse med prosjektet ...
... ble også påtruffet under arbeid med en tunnel sør for Bergen (Bjorøytunnelen) i 1994-95. Det skal også ha blitt funnet kull i ...
... av kobber. Foto: Rolf Birger Pedersen, Universitetet i Bergen. Det har lenge vært kjent at store mengder metaller utfelles i ...
... Oslo ble kledd med denne. Og det gikk mye hvit brostein til Bergen. Forekomstene er imidlertid vanskelig å drive; de er uregelmessige og ...
... Det første vannbårne Giardia-utbruddet i Norge fant sted i Bergen i 2004. Forskning viser at norsk drikkevann normalt inneholder ...
... Majorstua i Oslo og infiltrasjonsløsninger ved Bryggen i Bergen. Vanskelige grunnforhold i deler av Oslo Konsolidering ...
... denne måten kartlagt rundt forbrenningsanlegg i Trondheim, Bergen og Kristiansand.  Dioksiner dannes først og fremst ved ... opp stoffer og partikler som blir transport med avløpsvann (Bergen/Trondheim). De ulike organiske miljøgiftene spres til miljøet og ...
... men nå begynner noe å skje. Oslo, Stavanger, Trondheim og Bergen har fått en del grønne tak og takhager. Et eksempel på den økte ...
... Ballangen, som litt etter solgt videre til Norwegian Talc i Bergen. Men disse firmaene var ikke interessert i marmordrift, men derimot ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.