8 resultater
... av lærer ved Universitetet i Oslo. Universitet i Bergen følger etter og satser på etterutdanning av lærere i geofag. I ...
... være et alternativ hvis det finnes egnede steder. I Bergen drives et pukkverk under jorda, og etter at massene er tatt ut, brukes ...
... på terreng, bygninger og infrastruktur. Som vist i Bergen og Oslo, er det i mange områder, spesielt i våre middelalderbyer, ...
... feil vei. Foto: Ane Bang-Kittelsen/NGU. Byene Oslo, Bergen og Trondheim står for hele 13 prosent av utslippene, der mesteparten ...
... Professor Haflidason ved Universitetet i  Bergen har tatt kjerneprøver i den nedforkastede forsenkningen. Materiale som ... Ifølge tidligere studier av geologer ved universitetene i Bergen og Tromsø er det lite sannsynlig at det har vært senere aktivitet ...
... av havis. Prosjektet vil også dra nyttte av Universitetet i Bergen sin kunnskap på den pliocene varmefasen (Stijn De Schepper, marin ...
... Glåmsjø, SE Norway. Department of Geology, University of Bergen (Doktorgradsavhandling). Longva, O., Bakkejord, K.J., 1990. Iceberg ...
... 2013-2017 registrerte NORSAR og Universitetet i Bergen (som en del av NGU-prosjektet NEONOR2) mer enn 1200 små og litt større ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.