12 resultater
... hule. Videofoto: Mareano   FF «G.O. Sars» av Bergen er skipet som ble brukt under årets andre Mareano-tokt. Foto: Erlend ...
... av lærer ved Universitetet i Oslo. Universitet i Bergen følger etter og satser på etterutdanning av lærere i geofag. I ...
... De vakre koronastrukturene har gjort bergarten og Bergen verdenskjent blant geologer, som reiser lange veier for å få oppleve ...
... være et alternativ hvis det finnes egnede steder. I Bergen drives et pukkverk under jorda, og etter at massene er tatt ut, brukes ...
... på terreng, bygninger og infrastruktur. Som vist i Bergen og Oslo, er det i mange områder, spesielt i våre middelalderbyer, ...
... i sosiale media, frå Vardetangen i Austrheim nord for Bergen. Her hadde bandets eminente gitarist og tekstforfattar Ivar Bjørnson ...
... feil vei. Foto: Ane Bang-Kittelsen/NGU. Byene Oslo, Bergen og Trondheim står for hele 13 prosent av utslippene, der mesteparten ...
... Professor Haflidason ved Universitetet i  Bergen har tatt kjerneprøver i den nedforkastede forsenkningen. Materiale som ... Ifølge tidligere studier av geologer ved universitetene i Bergen og Tromsø er det lite sannsynlig at det har vært senere aktivitet ...
... av havis. Prosjektet vil også dra nyttte av Universitetet i Bergen sin kunnskap på den pliocene varmefasen (Stijn De Schepper, marin ...
... Glåmsjø, SE Norway. Department of Geology, University of Bergen (Doktorgradsavhandling). Foredrag NGFs vinterkonferanse 8. januar: ...
... Glåmsjø, SE Norway. Department of Geology, University of Bergen (Doktorgradsavhandling). Longva, O., Bakkejord, K.J., 1990. Iceberg ...
... 2013-2017 registrerte NORSAR og Universitetet i Bergen (som en del av NGU-prosjektet NEONOR2) mer enn 1200 små og litt større ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.