10 resultater
... som ble trykket og klart til Vinterkonferansen i – nettopp Bergen. Det er Norsk Geologisk Forening (NGF) som arrangerer den årlige Vinterkonferansen, som i år altså var lagt til Bergen. NGU på sin side var på plass med utstilling, med salg av bøker og ...
... en rekke punktmålinger på bakken fra Mongstad nord for Bergen, gjennom Fyllingsdalen og vestover mot Sotra. Naturlig ... Fossen, H. & Ragnhildstveit, J. 2008: Berggrunnskart BERGEN 1115 I, M 1:50.000. Norges geologiske undersøkelse)   Statens ... verdiene overstiger 100 Bq/m3. Som på Østlandet I Bergen er radonnivået blitt målt flere steder også tidligere. Derfor har ...
NYTT: Frå berggrunnskartet over Bergen i 2008. Noreg er allereie dekt med geologiske kart i målestokk ... Fossen, H. & Ragnhildstveit, J. 2008: Berggrunnskart BERGEN 1115 I, M 1:50.000 (trykt). NGU Referanse til kartet: Askvik, H. ...
... KARTLEGGING: Forsker Kari Sletten på feltarbeid i Bergen for å granske faren for steinsprang. Mens de eksisterende ...
... nå gjennomfører i samarbeid med Senter for Biogeologi i Bergen, og mange internasjonale partnere. Referanse: Victor A. Melezhik, ...
... rundt i landet, først og fremst til vitensentrene i Bergen og Tromsø, som begge har deltatt i utviklingen av laboratoriet. ...
... Ottesen.  Fakta: Undersøkte norske byer: Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Harstad, Porsgrunn og Odda. Europeiske byer som ...
... og Yellowstone nasjonalpark. I 1979 vart Bryggen i Bergen og Urnes stavkyrkje førte opp på lista som dei to første frå Noreg. ...
... fra NGUs kartlegginger av PCB i bygningsmaterialer i Bergen, Drammen, Harstad, Kristiansand, Oslo, Porsgrunn, Tromsø, Trondheim, ...
... fra Norges geologiske undersøkelse (NGU), Universitetet i Bergen (UiB) og Landbrukshøgskolen på Ås (nå UMB) startet ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.