21 resultater
Mer innhold kommer snart...
Norske geologer og britiske arkeologer har avdekket ny og verdifull kunnskap i et nesten 5.000 år gammelt steinbrudd helt sør i Egypt. Khafras steinbrudd, et av verdens eldste, har inntil nå vært uregistrert som kulturminne.
... Denne disiplinen, som brukes både innen geologi og arkeologi, gir en systematisk tilnærming til å kunne besvare hva som har ...
Brynesteiner fra Mostadmarka fulgte vikingene ut i verden. Forskere har avdekket en omfattende produksjon av bryner i skogsområdet sør for Hommelvik i Malvik kommune.
Foreliggende arbeid består av et registreringsskjema med veiledning til bruk for registrering av hånddrevne dreiekverner fra forhistorisk tid og middelalder i Norge. Det er primært beregnet på arkeologer og geologer, som et hjelpemiddel for å beskrive dreiekverner på en ensartet og ra-sjonell måte, både ved utgravninger og ved magasinarbeid. Skjemaet er utarbeidet med utgangs-punkt i registreringen av 85 kvernsteiner i samlingen til Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger.
MISVÆR, NORDLAND: De saumfarer norsk stein for å avklare hvor viktig hver enkelt mineralressurs er for landet og regionen. Geologer fra NGU er i gang med et omfattende arbeid på oppdrag fra regjeringen.
Beer, Hans de 0800-3416 Grunnvann og arkeologi 2009.074 Forskningsprosjektet "Grunnvann og arkeologi" har som hovedmål å øke kunnskapen om sammenhengen mellom ...
Forskere har trolig funnet kvernsteiner og slipesteiner fra faraoisk tid i et steinbrudd i Gebel Gulab vest for Aswan i Egypt.
... og andre europeiske land. Her skal fagfolk i geologi, arkeologi, historie, landskapsgeografi og steinhoggerhåndverk samarbeide om å ...
HYLLESTAD: Hyllestad i Sogn var først ute med kvernsteinsdrift her i landet. Samtidig avslører sunkne båtlaster langs vestlandskysten at handelen og eksporten av kvernstein var betydelig i middelalderen.
I disse dager går den 32. verdenskongressen i geologi av stabelen i Firenze, Italia. For de nordiske deltakerne er dette siste mulighet til å markere seg som arrangør av den neste kongressen. Avgjørelsen faller den 25. august.
En av Norges eldste steinalderboplasser kan ha blitt utradert av en gigantisk flodbølge for nesten 12.000 år siden. Det viser undersøkelser av en boplass på Galta i Rennesøy kommune i Rogaland.
... tidligere geologiske undersøkelser. og arkeologi kan utfylle hverandre på denne måten. Her går kulturhistoriske ...
Stadig lavere grunnvannstand kan være årsak til at deler av Bryggen i Bergen synker. Innsynkingen skjer med opp til seks til åtte millimeter hvert år, og flere bygninger har fått store setningsskader.
... og skredfare, forurensing, menneskelaget materiale og marin arkeologi, opplyser Aivo Lepland. Kartleggingen av Oslofjorden blir ...
Ett av steinbruddene som ble brukt til den 4600 år gamle Kheopspyramiden utenfor Kairo, er nylig ødelagt av utbygging. Forskere har undersøkt tilstanden til hundrevis av Egypts steinbrudd fra oldtiden og antikken.
Geologi som yrke er fantastisk gøy. Problemet er bare at så få vet hva det innebærer. Her har vi geologer et stort ansvar.
De skal løse noen av oldtidens steingåter. Et bredt internasjonalt samarbeid i tre land i det østlige Middelhavet skal avsløre steinbruddenes skjulte historie.
... er den fornya samhandlinga og forståelsen mellom geologi og arkeologi. - Grunnvatn er definitivt sett på dagsorden innanfor ...
SELBU: Mesteparten av brødet som ble spist her til lands på 1800-tallet, var bakt av mel malt med kvernsteiner fra Selbu. Aktiviteten i de uttallige kvernsteinbruddene i Selbu har vært betydelig større enn tidligere antatt.
Hvor gammel er egentlig jordkloden vår? Og hva har den opplevd siden den ble dannet? Et litt annerledes tilbakeblikk på året som (nesten) har gått…
Fant ingen ansatte som matchet søket.