Nullstill søk
Søket ga 10113 treff:

Norges mineraler

The volume takes the form of a monograph over all minerals recorded on the mainland of Norway up to 1980. Some mineral data which have come to light in more recent years, published or unp...
Last ned publikasjon
SKRIFTER
|
68
|
Neumann, Henrich
|
1985

Veiledning: Kartlegging av fjellblotninger og grunnlendte områder som grunnlag for reduksjon av aktsomhetsområder for kvikkleireskred

Områder under marin grense kan være utsatt for kvikkleireskred. Dagens aktsomhetskart for disse områdene hos NVE er basert på NGUs løsmassekart og marin grense-datasettet. I områder med ...
Last ned publikasjon
NGU-RAPPORT
|
2024.010
|
Solberg, Inger-Lise
Bøe, Lina
Flobak, Trine
Gislefoss,
Lina
Hansen, Louise
Haugan, Ellen E. Davis
Høgaas, Fredrik
Romundset, Anders
Rubensdotter, Lena
van-Boeckel, Mikis
|
2024

Videreutvikling av grunnlag for aktsomhetskart under marin grense

Områder under marin grense kan være utsatt for kvikkleireskred. Dagens aktsomhetskart for disse områdene hos NVE er basert på NGUs løsmassekart og marin grense-datasettet. I områder med...
Last ned publikasjon
NGU-RAPPORT
|
2024.009
|
Solberg, Inger-Lise
Bøe, Lina
Flobak, Trine
Hansen, Louise
Havnen, Ingrid
Høgaas, Fredrik
Olaussen, Anne M.
Romundset, Anders
van-Boeckel, Mikis
|
2024