11 resultater
Brev: 3321/71G Rapporten angår klage i forbindelse med redusert vanntilsig i borehull på gnr./bnr. 79/33 i Heggedal, pga sprengning utført av kommunen. Det konkluderes med at sprengningen er årdaken til påklagete ulemper.
Det var ønsket vann til et planlagt feriested. Det ble anbefalt å grave brønn.
Vannverket, som forsynes med overflatevann, ønsket tilskuddsvann. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til 15 eneboliger som var planlagt. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til Myklerud og Prestegårdsfeltet.
Det var ønsket en vurdering av bakgrunnen for at en brønn gir mindre vann enn tidligere. En vurdering av sansynlig årsakssammenheng blir gitt, og sted for brønnboring i fjell blir tatt ut.
Et oppkomme som tidliger ble bruk som reservekilde i tørre år, hadde nå tørket ut. Det blir gitt en vurdering av om kloakktunnelen kan ha drenert opp- kommet.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til to områder som planlegges utbygd med boliger. Steder for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Vurdering av eventuell skade på to vannforsyningsanlegg.
En gravet brønn på eiendommen hadde sviktet. Det blir gitt en vurdering av om kloakktunnelen kan ha drenert brønnen.
Det var ønsket en vurdering av bakgrunnen for at en brønn gir mindre vann enn tidligere. En vurdering av sannsynlig årsakssammenheng blir gitt.