12 resultater
Det var ønsket vann til et landsted. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Vannverket ønsket tilleggsvann fra borebrønner, heldst i nærheten av et planlagt vanntårn. Steder for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket tilskuddsvann til fabrikken. Steder for boring i fjell og undersøkelser av løsmassene ble angitt.
Det var ønsket å skaffe mer vann til eiendommen, samt en vurdering av muligheten for infiltrasjon av avløpsvannet. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut, og det ble gitt råd om avløpsinfiltrasjon.
Det var ønsket vann til 10-20 hytter. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det blir gitt en vurdering av noen soner som en planlagt kloakktunnel skal krysse.
Det var ønsket vann til et boligfelt. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til en planlagt utbygging av 130 leiligheter. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til en eiendom. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et internat. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til restauranten. Stedet for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Vannverket ønsket å overta en privat borebrønn som har stor kapasitet. Det blir gitt råd om hvilke tiltak som bør gjøres før en overtar brønnen.