2 resultater
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et planlagt boligfelt på ca. 200 hus. Bergarten er rombeporfyr. Boreplasser ble tatt ut.
Det var ønsket mer grunnvann til det kommunale vannverket, som planlegges å forsyne ca. 3000 personer om noen år. Nye borplasser ble tatt ut.