4 resultater
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har på oppdrag for FBT - Harstad gjennom- ført miljøtekniske grunnundersøkelser ved Skoddebergvatnet. Hensikten med undersøkelsen var å klarlegge kilden/årsaken til den påviste oljeforurens- ningen, samt anslå mengden av olje som eventuelt lekker ut til Skoddebergvatnet På grunnlag av dette er behovet for aktive tiltak vurdert opp mot risikoen med å la oljeforurensningen ligge.
Groundwater transit times in a small coastal aquifer at Esebotn, Sogn og Fjordane, western NorwayHelge Henriksen, Noralf Rye, Oddmund SoldalPage(s): 5-17
På oppdrag fra Nord-Troms Herredsrett har NGU utført en befaring av grusfore- komsten ved Russenes. Det er foretatt en vurdering av volum og kvalitet på massene innenfor Gnr. 32 Bnr. 1,2 der hvor ny E6 nå går. Området består av en breelvavsetning med lagdelte masser av stein, grus, sand og silt. Forekomsten er tidligere registrert i NGUs Grus- og Pukkregister.