6 resultater
Etter oppdrag fra Nordreisa kommune har Norges geologiske undersøkelse vurdert mulighetene for infiltrasjon av avløpsvann i løsmasser ved Sappen, Kjelleren, Moskomælen og Røyelen i Reisadalen. Det er gode muligheter for infiltrasjon i alle de vurderte områdene, men det kreves oppfølgende undersøkelser før infiltrasjonsanlegg bygges. Mulighetene for grunnvannsforsyning til de samme områdene er også vurdert som gode. Dette må avklares med boringer og kapasitetstester.
The geological lineament pattern on the island of Hinnøya, Vesterålen archipelago in Norway, was studied by means of remote sensing techniques. One quarterscene of Landsat TM covering 90 km x 90 km with a spatial resolution of 30 m, registered 900720, was used to extract these structural features.
An interpretation of aeromagnetic, gravimetric and petrophysical data from the Norwegian Sea between 67°N and 71°N is reported. Most of the magnetic and gravity anomalies within the survey area may be interpreted in terms of a fault-related basement relief. Depth to basement estimates based on gravity and aeromagnetic data are 5 km and 10 km, respectively, in the Ribban Basin.
An integrated study of geophysical data from the offshore and onshore areas of northern Norway between 67° and 71°N was carried out as a collaboration project between Elf Petroleum, Norsk Hydro, The Norwegian Petroleum Direc- torate, Statoil and the Geological survey of Norway. The interpretation of aeromagnetic, gravimetric and petrophysical data was integrated with mapping and palaeomagnetic dating of post-Caledonian faults on land.
Lineament patterns in the coast-region from Lofoten to Loppa, is investigated. Exposure of fault-rocks show a variety of modes of deformation from ductile to brittle.Relative movements are indicated in some places, showing small strike-slip components and large vertical components. The area represents an elevated substratum for post-Caledonian basin-sediments.
Forkortet: Det er kartlagt 46 elveører langs Reisaelva mellom Storslett og Bergmo bru. På 26 av ørene er det middels eller sterk grusakkumulasjon, men på 20 er det ingen eller liten akkumulasjon av grovt materiale (grus og stein) under flomperioder (tabell 1). Det er tatt ut knapt 800 000 m3 masser på 11 områder langs Reisaelva. 500 000m3 (ca 64 %) er tatt på ørene Styggøya, Jontineset og Gorosokroken. Det er sjelden at massene er tatt ut under vann i hovedløpet av elva.