15 resultater
Vedlegg 1 til NGU rapport 2015.044.
Beskrivelsen finnes på kartet.