ROS fjellskred i Troms: status og analyser etter feltarbeid 2010

Rapporten oppsummerer feltarbeid og analyser fra kartlegging av ustabile fjellsider i Troms høsten 2010 under prosjekt ROS Fjellskred i Troms. Av 103 potensielt ustabile fjellsider ble 17...
Last ned publikasjon
NGU-RAPPORT
2011.031
|
Bunkholt, Halvor
Osmundsen, Per Terje
Redfield, Tim
Oppikofer, Thierry
Eiken, Trond, L'Heureux, Jean-Sebastien
Hermanns, Reginald
Lauknes, Rom Rune
|
2011