2 resultater
Overdekkets mektighet skulle bestemmes ved seismiske refraksjonsmålinger langs 4 profiler på Sutterøy. På grunn av forstyrrelser fra 50 perioder elektriske felter ble seismogrammene mindre gode.
Overdekkets mektighet skulle fastlegges en rekke steder langs en prosjektert tunneltrase` mellom Vekteren og Limingen. Målingene ble utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. Det er tidligere utført seismiske målinger i området, se GM Rapport nr. 294 og 304